Shop

 • Ổ cứng di động Transcend StoreJet 25M3 2.5 1TB

  1,570,000

  • Loại: Ổ cứng di động gắn ngoài
  • Dung lượng: 1 TB
  • Kích thước: 129.5 x 82.4 x 20.4 mm
  • Tốc độ đọc: USB 3.0 5 Gbps
  Thêm vào giỏ
 • Ổ cứng di động Transcend StoreJet 25H3 2.5 1TB

  1,570,000

  • Loại: Ổ cứng di động gắn ngoài
  • Dung lượng: 1 TB
  • Kích thước: 131.8 × 80.8 × 24.5 mm
  • Tốc độ đọc: USB 3.0 5 Gbps
  Thêm vào giỏ
 • Ổ cứng di động Transcend StoreJet 25M3 2.5 2TB

  2,750,000

  • Loại: Ổ cứng di động gắn ngoài
  • Dung lượng: 2 TB
  • Kích thước: 129.5 x 82.4 x 20.4 mm
  • Tốc độ đọc: USB 3.0 5 Gbps
  Thêm vào giỏ
 • Ổ cứng di động Transcend StoreJet 25H3 2.5 2TB

  2,750,000

  • Loại: Ổ cứng di động gắn ngoài
  • Dung lượng: 2 TB
  • Kích thước: 131.8 × 80.8 × 24.5 mm
  • Tốc độ đọc: USB 3.0 5 Gbps
  Thêm vào giỏ