PC ST-MERCURY a3G (Athlon 3000G, Radeon Vega 3 Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 450W)
- 10%

PC ST-MERCURY a3G (Athlon 3000G, Radeon Vega 3 Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 450W)

4.990.000₫
5.550.000₫
Xem 8 đánh giá (8 đánh giá)
PC ST-MERCURY r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 450W)
- 19%

PC ST-MERCURY r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 450W)

6.490.000₫
7.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
PC ST-MERCURY r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)
- 8%

PC ST-MERCURY r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)

8.290.000₫
8.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 16GB, SSD 250GB, 450W)
- 36%

PC ST-VENUS r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 16GB, SSD 250GB, 450W)

8.990.000₫
13.990.000₫
Xem 17 đánh giá (17 đánh giá)
PC ST-MARS i3 (i3-12100F, RX 6500 XT 4GB, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 450W)
- 8%

PC ST-MARS i3 (i3-12100F, RX 6500 XT 4GB, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 450W)

10.990.000₫
11.990.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
PC ST-MARS i5 STARTER (i5-12400F, RX 6500 XT 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 250GB, 450W)
- 2%

PC ST-MARS i5 STARTER (i5-12400F, RX 6500 XT 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 250GB, 450W)

12.390.000₫
12.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên

PC ST-MARS i3 HERO (i3-12100F, RTX 3060 12GB OC, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 650W)

18.290.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i5 BRO (i5-12400F, RTX 3060 , Ram 16GB DDR4, SSD 250G, 550W)
- 8%

PC ST-MARS i5 BRO (i5-12400F, RTX 3060 , Ram 16GB DDR4, SSD 250G, 550W)

21.990.000₫
23.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MOONATOR i5 (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 650W)
- 6%

PC ST-MOONATOR i5 (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 650W)

23.490.000₫
24.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên

PC ST-URANUS i5 (i5-12400F, RTX 3060Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 500GB, 750W)

24.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i5 WHITE (i5-12400F, RTX 3060, Ram 16GB DDR4, SSD 500G, 650W)
- 12%

PC ST-MARS i5 WHITE (i5-12400F, RTX 3060, Ram 16GB DDR4, SSD 500G, 650W)

26.390.000₫
29.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
PC ST-MARS i5 GX (i5-13600K, RTX 3060, Ram 32GB DDR5, SSD 500G, 650W)
- 8%

PC ST-MARS i5 GX (i5-13600K, RTX 3060, Ram 32GB DDR5, SSD 500G, 650W)

36.990.000₫
39.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-URANUS i5 XTREME (i5-13600K, RTX 3070Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 500GB, 850W)
- 7%

PC ST-URANUS i5 XTREME (i5-13600K, RTX 3070Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 500GB, 850W)

39.990.000₫
42.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-URANUS i7 (i7-13700K, RTX 3070Ti 8GB, Ram 32GB DDR4, SSD 512GB, 850W)
- 4%

PC ST-URANUS i7 (i7-13700K, RTX 3070Ti 8GB, Ram 32GB DDR4, SSD 512GB, 850W)

48.990.000₫
50.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i7 G13 (i7-13700K, RTX 4080, Ram 32GB DDR4, SSD 512GB, 850W)
- 4%

PC ST-MARS i7 G13 (i7-13700K, RTX 4080, Ram 32GB DDR4, SSD 512GB, 850W)

72.990.000₫
75.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i9 (i9-13900K, RTX 4080 16G, Ram 64GB DDR5, SSD 1TB, 1000W)
- 12%

PC ST-MARS i9 (i9-13900K, RTX 4080 16G, Ram 64GB DDR5, SSD 1TB, 1000W)

92.000.000₫
105.000.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */