Ổ Cứng Desktop / Cloud

 • Ổ cứng để bàn HDD 3TB Western Digital My Book WDBBGB0030HBK-SEN

  3,350,000

  • Dạng ổ cứng: Ổ cứng để bàn
  • Dung lượng: 3 TB
  • Hỗ trợ Cloud: Không
  Thêm vào giỏ
 • Ổ cứng mạng HDD 2TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0020HWT

  3,790,000

  • Dạng ổ cứng: Ổ cứng Mạng
  • Dung lượng: 2TB
  • Hỗ trợ Cloud: Có
  Thêm vào giỏ
 • Ổ cứng để bàn HDD 4TB Western Digital My Book WDBBGB0040HBK-SEN

  4,350,000

  • Dạng ổ cứng: Ổ cứng để bàn
  • Dung lượng: 4 TB
  • Hỗ trợ Cloud: Không
  Thêm vào giỏ
 • Ổ cứng mạng HDD 4TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0040HWT

  5,590,000

  • Dạng ổ cứng: Ổ cứng Mạng
  • Dung lượng: 4TB
  • Hỗ trợ Cloud: Có
  Thêm vào giỏ
 • Ổ cứng để bàn HDD 6TB Western Digital My Book WDBBGB0060HBK-SEN

  7,050,000

  • Dạng ổ cứng: Ổ cứng để bàn
  • Dung lượng: 6 TB
  • Hỗ trợ Cloud: Không
  Thêm vào giỏ
 • Ổ cứng mạng HDD 6TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0060HWT

  8,590,000

  • Dạng ổ cứng: Ổ cứng Mạng
  • Dung lượng: 6TB
  • Hỗ trợ Cloud: Có
  Thêm vào giỏ
 • Ổ cứng để bàn HDD 8TB Western Digital My Book WDBBGB0080HBK-SEN

  9,050,000

  • Dạng ổ cứng: Ổ cứng để bàn
  • Dung lượng: 8 TB
  • Hỗ trợ Cloud: Không
  Thêm vào giỏ
 • Ổ cứng mạng HDD 8TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0080HWT

  9,980,000

  • Dạng ổ cứng: Ổ cứng Mạng
  • Dung lượng: 8TB
  • Hỗ trợ Cloud: Có
  Thêm vào giỏ