Ổ cứng SSD Kingston

 • SSD Kingston A400 SATA 3 120GB SA400S37/120G

  930,000

  • Chuẩn SSD: 2.5 inches
  • Tốc độ đọc: 500 MB/s
  • Tốc độ ghi: 320 MB/s
  Thêm vào giỏ
 • SSD Kingston UV500 3D-NAND SATA III 120GB SUV500/120G

  1,050,000

  • Chuẩn SSD: 2.5 inches
  • Tốc độ đọc: 520 MB/s
  • Tốc độ ghi: 200 MB/s
  Thêm vào giỏ
 • SSD Kingston UV500 3D-NAND M.2 2280 SATA III 120GB SUV500M8/120G

  1,090,000

  • Chuẩn SSD: M2 2280 SATA III
  • Tốc độ đọc: 520 MB/s
  • Tốc độ ghi: 320 MB/s
  Thêm vào giỏ
 • SSD Kingston UV400 SATA 3 120GB SUV400S37/120G

  1,190,000

  • Chuẩn SSD: 2.5 inches
  • Tốc độ đọc: 550 MB/s
  • Tốc độ ghi: 350 MB/s
  Đọc tiếp
 • SSD Kingston UV500 3D-NAND mSATA SATA III 120GB SUV500MS/120G

  1,250,000

  • Chuẩn SSD: 2.5 inches
  • Tốc độ đọc: 520 MB/s
  • Tốc độ ghi: 320 MB/s
  Thêm vào giỏ
 • SSD Kingston A400 SATA 3 240GB SA400S37/240G

  1,660,000

  • Chuẩn SSD: 2.5 inches
  • Tốc độ đọc: 500 MB/s
  • Tốc độ ghi: 350 MB/s
  Thêm vào giỏ
 • SSD Kingston UV500 3D-NAND SATA III 240GB SUV500/240G

  1,960,000

  • Chuẩn SSD: 2.5 inches
  • Tốc độ đọc: 520 MB/s
  • Tốc độ ghi: 500 MB/s
  Thêm vào giỏ
 • SSD Kingston UV500 3D-NAND M.2 2280 SATA III 240GB SUV500M8/240G

  1,970,000

  • Chuẩn SSD: 2.5 inches
  • Tốc độ đọc: 520 MB/s
  • Tốc độ ghi: 500 MB/s
  Thêm vào giỏ
 • SSD Kingston UV500 3D-NAND SATA III 480GB SUV500/480G

  4,590,000

  • Chuẩn SSD: 2.5 inches
  • Tốc độ đọc: 520 MB/s
  • Tốc độ ghi: 500 MB/s
  Thêm vào giỏ
 • SSD Kingston UV500 3D-NAND M.2 2280 SATA III 480GB SUV500M8/480G

  4,590,000

  • Chuẩn SSD: 2.5 inches
  • Tốc độ đọc: 520 MB/s
  • Tốc độ ghi: 500 MB/s
  Đọc tiếp
 • SSD Kingston UV500 3D-NAND SATA III 960GB SUV500/960G

  8,990,000

  • Chuẩn SSD: 2.5 inches
  • Tốc độ đọc: 520 MB/s
  • Tốc độ ghi: 500 MB/s
  Đọc tiếp
Danh Mục
Mục khác