SSD Intel Optane

 • SSD Intel Optane M.2 2280 PCIe 16GB MEMPEK1W016GAXT

  1,250,000

  • Chuẩn SSD: M.2 NVMe Gen3 x2
  • Tốc độ đọc: 900 MB/s
  • Tốc độ ghi: 145 MB/s
  Đọc tiếp
 • SSD Intel Optane M.2 2280 PCIe 32GB MEMPEK1W032GAXT

  2,050,000

  • Chuẩn SSD: M.2 NVMe Gen3 x2
  • Tốc độ đọc: 1350 MB/s
  • Tốc độ ghi: 290 MB/s
  Đọc tiếp
 • SSD Intel Optane 900P PCIe NVMe Gen3.0 x4 280GB

  11,700,000

  • Chuẩn SSD: M.2 NVMe Gen3 x4
  • Tốc độ đọc: 2500 MB/s
  • Tốc độ ghi: 2000 MB/s
  Thêm vào giỏ
 • SSD Intel Optane 900P PCIe NVMe Gen3.0 x4 480GB

  17,700,000

  • Chuẩn SSD: M.2 NVMe Gen3 x4
  • Tốc độ đọc: 2500 MB/s
  • Tốc độ ghi: 2000 MB/s
  Thêm vào giỏ
Left Menu Icon
Right Menu Icon