CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz 6 cores 12 threads 19MB 100-100000457BOX
- 34%

CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz 6 cores 12 threads 19MB 100-100000457BOX

2.900.000₫
4.400.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 3 Pro 4350G MPK 3.8GHz 4 cores 8 threads 6MB 100-100000148
- 12%

CPU AMD Ryzen 3 Pro 4350G MPK 3.8GHz 4 cores 8 threads 6MB 100-100000148

2.990.000₫
3.400.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz 6 cores 12 threads 35MB 100-100000927BOX
- 37%

CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz 6 cores 12 threads 35MB 100-100000927BOX

3.700.000₫
5.890.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz 6 cores 12 threads 16MB 100-100000252BOX
- 16%

CPU AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz 6 cores 12 threads 16MB 100-100000252BOX

3.790.000₫
4.500.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6 cores 12 threads 32MB 100-100000065BOX
- 26%

CPU AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6 cores 12 threads 32MB 100-100000065BOX

4.800.000₫
6.500.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000926WOF
- 40%

CPU AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000926WOF

5.300.000₫
8.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz 8 cores 16 threads 16MB 100-100000263BOX
- 13%

CPU AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz 8 cores 16 threads 16MB 100-100000263BOX

5.750.000₫
6.600.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 5 7600 3.8GHz 6 cores 12 threads 38MB 100-000001015BOX
- 32%

CPU AMD Ryzen 5 7600 3.8GHz 6 cores 12 threads 38MB 100-000001015BOX

6.300.000₫
9.300.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz 6 cores 12 threads 38MB 100-100000593WOF
- 30%

CPU AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz 6 cores 12 threads 38MB 100-100000593WOF

6.800.000₫
9.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000063WOF
- 24%

CPU AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000063WOF

7.200.000₫
9.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 7700 3.8GHz 8 cores 16 threads 40MB 100-100000592BOX
- 25%

CPU AMD Ryzen 7 7700 3.8GHz 8 cores 16 threads 40MB 100-100000592BOX

8.900.000₫
11.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz 8 cores 16 threads 40MB 100-100000591WOF
- 24%

CPU AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz 8 cores 16 threads 40MB 100-100000591WOF

9.500.000₫
12.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores 24 threads 64MB 100-100000061WOF
- 33%

CPU AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores 24 threads 64MB 100-100000061WOF

10.350.000₫
15.500.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 9 7900 3.7GHz 12 cores 24 threads 76MB 100-100000590BOX
- 20%

CPU AMD Ryzen 9 7900 3.7GHz 12 cores 24 threads 76MB 100-100000590BOX

11.700.000₫
14.700.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 9 7900X 4.7GHz 12 cores 24 threads 76MB 100-100000589WOF
- 24%

CPU AMD Ryzen 9 7900X 4.7GHz 12 cores 24 threads 76MB 100-100000589WOF

12.800.000₫
16.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz 16 cores 32 threads 64MB 100-100000059WOF
- 8%

CPU AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz 16 cores 32 threads 64MB 100-100000059WOF

14.300.000₫
15.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 9 7950X 4.5GHz 16 cores 32 threads 81MB 100-100000514WOF
- 26%

CPU AMD Ryzen 9 7950X 4.5GHz 16 cores 32 threads 81MB 100-100000514WOF

15.500.000₫
20.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX 3.8GHz 24 cores 48 threads 141MB 100-000000446WOF
- 4%

CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX 3.8GHz 24 cores 48 threads 141MB 100-000000446WOF

65.900.000₫
68.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX 3.6GHz 32 cores 64 threads 146MB 100-000000445WOF
- 1%

CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX 3.6GHz 32 cores 64 threads 146MB 100-000000445WOF

90.900.000₫
91.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX 2.7GHz 64 cores 128 threads 292MB 100-000000444WOF
- 3%

CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX 2.7GHz 64 cores 128 threads 292MB 100-000000444WOF

174.900.000₫
180.900.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */