DANH MỤC SẢN PHẨM

Laptop Dell Inspiron

Laptop Dell Inspiron 15 3530 N3530-i3U085W11BLU (i3-1305U, UHD Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 120Hz FHD, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 15 3530 N3530-i3U085W11BLU (i3-1305U, UHD Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 120Hz FHD, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-26%

Laptop Dell Inspiron 15 3530 N3530-i3U085W11BLU (i3-1305U, UHD Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 120Hz FHD, Win11/Office HS 21)

12.490.000₫ 16.890.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
(Like New) Laptop Dell Inspiron 15 3530 N3530-i5U085W11BLU (i5-1335U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 120Hz FHD, Win11/Office HS 21) (Like New) Laptop Dell Inspiron 15 3530 N3530-i5U085W11BLU (i5-1335U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 120Hz FHD, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-36%

(Like New) Laptop Dell Inspiron 15 3530 N3530-i5U085W11BLU (i5-1335U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 120Hz FHD, Win11/Office HS 21)

12.690.000₫ 19.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 15 3520 N3520-i5U085W11BLU (i5-1235U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 15 3520 N3520-i5U085W11BLU (i5-1235U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-27%

Laptop Dell Inspiron 15 3520 N3520-i5U085W11BLU (i5-1235U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 60Hz, Win 11/Office HS 21)

13.790.000₫ 18.790.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-i5U085W11IBU (i5-1334U, UHD Graphics, RAM 8GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-i5U085W11IBU (i5-1334U, UHD Graphics, RAM 8GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-8%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-i5U085W11IBU (i5-1334U, UHD Graphics, RAM 8GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)

18.790.000₫ 20.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 16 5620 N5620-i5P165W11SLU (i5-1240P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 16 5620 N5620-i5P165W11SLU (i5-1240P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-23%

Laptop Dell Inspiron 16 5620 N5620-i5P165W11SLU (i5-1240P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)

19.190.000₫ 24.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5440 NDY5V1 (i5-1334U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 NDY5V1 (i5-1334U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-7%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 NDY5V1 (i5-1334U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)

19.490.000₫ 20.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 15 3530 P16WD (i7-1355U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch WVA FHD 120Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 15 3530 P16WD (i7-1355U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch WVA FHD 120Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-4%

Laptop Dell Inspiron 15 3530 P16WD (i7-1355U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch WVA FHD 120Hz, Win11/Office HS 21)

21.190.000₫ 21.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I5211W1 (Core 5 120U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I5211W1 (Core 5 120U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-8%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I5211W1 (Core 5 120U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)

22.490.000₫ 24.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I7204W1 (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I7204W1 (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-8%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I7204W1 (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)

23.990.000₫ 25.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5430 20DY3 (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5430 20DY3 (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-14%

Laptop Dell Inspiron 14 5430 20DY3 (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)

23.990.000₫ 27.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5430 N5430-i5P165W11SL2050 (i5-1340P, RTX 2050 4GB, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch 2.5K 120Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5430 N5430-i5P165W11SL2050 (i5-1340P, RTX 2050 4GB, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch 2.5K 120Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-23%

Laptop Dell Inspiron 14 5430 N5430-i5P165W11SL2050 (i5-1340P, RTX 2050 4GB, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch 2.5K 120Hz, Win11/Office HS 21)

24.490.000₫ 31.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Dell Inspiron 14 5440 7FN5J (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 7FN5J (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-5%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 7FN5J (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)

24.790.000₫ 25.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-C5U165W11IBD2 (Core 5 120U, MX570A 2GB, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA 2.2K 60Hz 100% sRGB, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-C5U165W11IBD2 (Core 5 120U, MX570A 2GB, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA 2.2K 60Hz 100% sRGB, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-8%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-C5U165W11IBD2 (Core 5 120U, MX570A 2GB, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA 2.2K 60Hz 100% sRGB, Win11/Office HS 21)

24.990.000₫ 27.190.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 16 5640 N5640-C7U161W11IBU (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 16 5640 N5640-C7U161W11IBU (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-7%

Laptop Dell Inspiron 16 5640 N5640-C7U161W11IBU (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)

25.890.000₫ 27.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 7430 2 in 1 T7430-i7U165W11SLU (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz TouchScreen, Win11/Office HS 21, Bút cảm ứng) Laptop Dell Inspiron 14 7430 2 in 1 T7430-i7U165W11SLU (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz TouchScreen, Win11/Office HS 21, Bút cảm ứng)
Tặng Office
-12%

Laptop Dell Inspiron 14 7430 2 in 1 T7430-i7U165W11SLU (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz TouchScreen, Win11/Office HS 21, Bút cảm ứng)

25.990.000₫ 29.590.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Dell Inspiron 16 5630 N5630-i7P165W11SL2050 (i7-1360P, RTX 2050 4GB, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 16 5630 N5630-i7P165W11SL2050 (i7-1360P, RTX 2050 4GB, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-25%

Laptop Dell Inspiron 16 5630 N5630-i7P165W11SL2050 (i7-1360P, RTX 2050 4GB, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)

26.990.000₫ 35.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 16 5640 N6I7512W1 (Core 7 150U, MX570A 2GB, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, 16 Inch WVA 2.5K 120Hz 100% sRGB, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 16 5640 N6I7512W1 (Core 7 150U, MX570A 2GB, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, 16 Inch WVA 2.5K 120Hz 100% sRGB, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-5%

Laptop Dell Inspiron 16 5640 N6I7512W1 (Core 7 150U, MX570A 2GB, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, 16 Inch WVA 2.5K 120Hz 100% sRGB, Win 11/Office HS 21)

31.490.000₫ 32.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên

Mô tả nhóm sản phẩm

Khi nhắc đến các dòng laptop nổi bật về cấu hình, thiết kế và tính bền bỉ không thể không nói đến thương hiệu Dell. Các sản phẩm của Dell mang phong cách trẻ trung, thời thượng và không kém phần sang trọng. Trong bài viết này, Memoryzone sẽ giới thiệu đến bạn dòng laptop Dell Inspiron, cùng tham khảo nhé!

1. Đánh giá nhanh về laptop Dell Inspiron

Đánh giá tổng thể, laptop Dell Inspiron hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân với thiết kế hoàn thiện bằng chất liệu nhựa cao cấp. Các chi tiết trên máy đều được cân đối và hoàn hảo đến từng chi tiết.

Kích thước tổng thể của thiết bị tương đối lớn, mang đến cho người dùng không gian hiển thị lớn hơn, cho những trải nghiệm xem phim tuyệt vời. Đa số các dòng Dell Inspiron đều trang bị màn hình full HD và một số dòng có hỗ trợ tính năng gập và cảm ứng trên màn hình, phục vụ tối đa nhu cầu làm việc, học tập.

Xem thêm: Hé lộ những thông tin đáng quan tâm về GPU AMD RDNA 3

Về bàn phím và touchpad, máy tính xách tay Dell Inspiron được được cải thiện hơn rất nhiều, hỗ trợ người dùng làm việc tốt nhất có thể.

Laptop Dell Inspiron mang đến vẻ ngoài sang trọng

Laptop Dell Inspiron mang đến vẻ ngoài sang trọng và tinh tế

 

Dell Inspiron mang đến cấu hình tương đối ổn định trên một chiếc máy tính giá rẻ, ít xảy ra các vấn đề về lỗi phần cứng. Cấu hình cho Dell Inspiron sẽ là con chip Intel Core i5, RAM 8GB mạnh mẽ, đáp ứng từ “a-z” nhu cầu người dùng. 

Thời lượng pin trên Dell Inspiron có thể sẽ không để lại quá nhiều ấn tượng cho người dùng và bạn sẽ cần mang theo bộ sạc cho các chuyến công tác hay làm việc bên ngoài. 

2. Tổng hợp 3 mẫu Dell Inspiron giá rẻ và đáng mua nhất

  2.1. Dell Inspiron 3520

Dòng laptop Dell Inspiron 3520 được làm từ chất liệu nhựa cao cấp nên rất chắc chắn và bền. Từng đường nét trên máy đều được hoàn thiện, bốn góc được bo tròn mềm mại. Kích thước laptop vừa vặn và dễ dàng di chuyển. 

Cấu hình trên Dell Inspiron 3520 trang bị con chip Intel Core i thế hệ thứ 2 với hiệu năng vượt trội gấp bội. Xung nhịp cơ bản của thiết bị rơi vào khoảng 2.4 GHz và có thể đạt 4.2 GHz nếu như ở chế độ Turbo Boost. Thiết bị có thể thực hiện mọi tác vụ từ nhẹ nhàng như tác vụ văn phòng, xem phim, lướt web đến những phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh 3D,...

Dòng Dell Inspiron 3520

Dòng Dell Inspiron 3520 đáp ứng tối đa các tác vụ từ cơ bản đến nâng cao

 

Ngoài việc sở hữu con chip mạnh mẽ, máy còn có dung lượng RAM chuẩn cho khả năng đa nhiệm tốt khi thực hiện trên nhiều cửa sổ. Nếu cần người dùng vẫn có thể nâng cấp RAM để có thể tăng hiệu suất làm việc hiệu quả nhất.

Xem thêm: Tổng hợp top 6 laptop cho sinh viên CNTT - IT làm việc tốt và hiệu năng khủng

Dell Inspiron 3520 được tích hợp card đồ họa Intel Iris Xe Graphics giúp cải thiện hiệu năng máy một cách tốt nhất. Các tác vụ như render video, sử dụng phần mềm Photoshop cũng trở nên đơn giản với laptop Dell Inspiron 3520. Cụm bàn phím được bố trí cân đối và sẽ có thêm các phím số nằm bên phải. Các phím có hình trình phím sâu, độ nảy tốt, tạo cảm giác êm ái và chính xác khi làm việc. 

  2.2. Laptop Dell Inspiron 7420

Dòng laptop Dell Inspiron tiếp theo mà Memoryzone muốn giới thiệu đến bạn là Dell Inspiron 7420. Thiết bị được hoàn thiện với thiết kế khung nhôm, tương đối mỏng, nhẹ trông rất thanh lịch, sang trọng và bắt mắt. 

Laptop Dell Inspiron 7420 cho hiệu năng vượt trội khi mang đến chip xử lý Intel Core Alder Lake thế hệ thứ 12 kết hợp cùng card đồ họa rời NVIDIA GeForce cho khả năng di động vượt trội.

Xem thêm: Card đồ họa laptop là gì? Cách chọn card đồ họa rời laptop phù hợp nhu cầu

Màn hình trên Dell Inspiron 7420 có kích thước tầm khoảng 14 inch với tỷ lệ vàng 16:10, màn hình cảm ứng với độ phân giải FHD+. Chưa hết, máy hỗ trợ bút cảm ứng từ nhà sản xuất với mong muốn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, khả năng sáng tạo tối đa. Thiết kế bản lề 360 độ trên laptop Dell Inspiron 7420 cho người dùng thoải mái sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Dell Inspiron 7420

Dell Inspiron 7420 được thiết kế bản lề 360 độ

 

Laptop Dell Inspiron 7420 trang bị cho người dùng cảm biến vân tay, giúp bạn mở máy nhanh chóng thay vì phải nhập password như những thiết kế tiền nhiệm. Đồng thời, cảm biến vân tay còn tăng tính bảo mật cho người dùng.

Xem thêm: Cách kết nối wifi cho máy tính bàn chỉ trong tích tắc và dễ thao tác

Công nghệ kết nối Wi-Fi 6 cũng được hãng Dell tích hợp trên Dell Inspiron 7420 với băng tần kép, giúp cải thiện băng thông và giảm thiểu độ trễ so với Wifi 5. Thiết bị hỗ trợ các cổng kết nối đa dạng cho phép người dùng có thể kết nối và truyền tải dễ dàng. 

  2.3. Dell Inspiron 5420

Nếu như bạn là người dùng quan tâm nhiều đến chất lượng hình ảnh hiển thị thì dòng laptop Dell Inspiron 5420 sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Vì sao ư?

Dell Inspiron 5420 mang đến màn hình hiển thị có độ phân giải FHD+, tỷ lệ màn hình là 16:10 cho không gian hiển thị lớn hơn với nhiều góc nhìn khác nhau. Cùng với đó, màn hình trên Inspiron 5420 được giảm thiểu ánh sáng xanh có hại cho mắt. Vì thế, hình ảnh, video được hiển thị trên Dell Inspiron 5420 vô cùng nổi bật, sắc nét đến từng chi tiết. Bạn sẽ không tìm được bất kỳ lỗi nào như mờ, nhòe hay bể hình trên thiết bị.

Dell Inspiron 5420 phù hợp với nhiều người dùng

Thiết kế gọn, nhẹ Dell Inspiron 5420 phù hợp với nhiều người dùng

 

Thiết kế trên Inspiron 5420 gọn nhẹ, ấn tượng và có thể mang theo bên mình. Chắc chắn mọi ánh nhìn sẽ hướng về bạn khi sở hữu chiếc máy tính cá nhân đầy nổi bật này đấy nhé!

Thiết bị cho hiệu suất nâng cao khi trang bị dòng chip Intel Core Alder Lake thế hệ 12. Cùng với đó là card đồ họa NVIDIA GeForce MX350 cho khả năng xử lý tốt các tác vụ liên quan đến công việc và giải trí. Laptop Dell Inspiron 5420 được chạy trên hệ điều hành Windows 11 Home bảng quyền, mang đến không gian làm việc mới mẻ, tăng nguồn cảm hứng sáng tạo.

Xem thêm: Mainboard là gì? Cấu tạo, chức năng và tiêu chí chọn mainboard phù hợp cho bạn

Các kết nối trên Inspiron 5420 hiện đại bao gồm các cổng USB 3.2 Type-A, Type-C, khe đọc kẻ nhớ SD, HDMI cho khả năng truyền tải tốt. 

3. Kinh nghiệm chọn mua laptop Dell phù hợp

  3.1. Chọn laptop Dell theo nhu cầu 

Trên thực tế, bạn sẽ không thể nào sử dụng một thiết bị máy tính trong thời gian dài, bởi chỉ sau vài năm sử dụng các linh kiện trong máy đều bị xuống cấp và hư hỏng. Thế nên, khi công nghệ ngày ngày đổi mới và phát triển thì đòi hỏi bạn cũng cần thay đổi cho phù hợp.

Xem thêm: 

Để chọn được cho mình chiếc laptop Dell phù hợp, bạn cần xác định nhu cầu sử dụng của mình là gì? Điều này là vô cùng cần thiết, bởi mỗi người dùng sẽ có nhu cầu khác nhau, phục vụ cho học tập, làm việc hay những công việc đòi hỏi cấu hình cao,... Xác định được đúng nhu cầu sẽ giúp bạn tiết kiệm được nguồn ngân sách đáng kể. 

  3.2. Nguồn ngân sách

Yếu tố thứ hai cần quan tâm là mức ngân sách bạn có thể chi trả cho một chiếc máy tính cá nhân. Nếu như chỉ dùng cho các mục đích cơ bản, nhẹ nhàng bạn có thể lựa chọn máy có giá từ 7 đến 15 triệu đồng. Còn nếu dùng cho những tác vụ mạnh mẽ hơn như thiết kế, chỉnh sửa video,... thì nên chọn dòng máy từ 15 triệu trở lên để đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng.

Xem thêm: Top 3 dòng laptop dưới 10 triệu cấu hình mạnh, giá tốt cho sinh viên 2022

Nên lựa chọn laptop Dell phù hợp với nhu cầu và ngân sách

Nên lựa chọn laptop Dell phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn

 

  3.3. Dựa vào sở thích

Không chỉ riêng dòng Dell Inspiron mà các dòng sản phẩm khác của Dell đều có thiết kế độc đáo và khác biệt, bạn có thể lựa chọn tùy theo sở thích riêng của mình. 

  3.4. Địa chỉ mua sắm uy tín 

Bạn nên tìm hiểu các địa chỉ mua sắm laptop uy tín, nơi phân phối chính hãng để có thể mang về cho mình những sản phẩm chất lượng. 

Bên cạnh đó, với những bạn mua online thì nên lựa chọn các thương hiệu lớn để có thể an tâm mua sắm. Khi nhận được máy, bạn nên kiểm tra vỏ hộp, xem team đã được bóc hay chưa, mẫu mã có đúng như đã order hay không. 

Hoặc với những bạn mua lại máy cũ thì phải kiểm tra thật kỹ các vấn đề về bàn phím, kết nối mạng, các cổng kết nối, thân máy,... Để đảm bảo thiết bị được mua về sẽ trong trạng thái tốt nhất. 

  3.5. Quan tâm đến chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành là điều quan trọng mà bạn cần quan tâm. Bởi các linh kiện máy tính đều có giá thành không hề rẻ, vậy nên chế độ bảo hành tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí hết mức có thể. 

4. Tại sao nên chọn mua laptop Dell Inspiron chính hãng tại Memoryzone?

Memoryzone là địa chỉ cung cấp các thiết bị máy tính, PC, linh kiện điện tử chính hãng từ các thương hiệu trong nước và quốc tế như: Asus, Dell, Macbook,... với giá thành hợp lý và hỗ trợ kịp thời các lỗi phát sinh trong thời gian sử dụng. 

Dòng laptop Dell Inspiron tại Memoryzone vô cùng đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu tìm kiếm một thiết bị giá cực tốt. Nếu bạn đang quan tâm đến dòng sản phẩm nào tại Memoryzone thì có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Sản phẩm đã xem

Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H
Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H Giao hàng trong nội thành HCM & Hà Nội nhanh chóng trong vòng 2H
7 ngày đổi trả
7 ngày đổi trả Yên tâm mua sắm với chính sách đổi trả trong vòng 7 ngày
100% chính hãng
100% chính hãng Cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng 100%
Thanh toán dễ dàng
Thanh toán dễ dàng Đa dạng phương thức như COD, chuyển khoản, quẹt thẻ trả góp
Thu gọn
Chat Messenger (8h - 20h)
Chat Zalo (8h - 20h)
(028) 7301 3878 (8h - 20h)
Chat