PC ST-VENUS r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 400W)
- 31%

PC ST-VENUS r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 400W)

6.990.000₫
10.190.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 16GB, SSD 256GB, 400W)
- 11%

PC ST-VENUS r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 16GB, SSD 256GB, 400W)

8.250.000₫
9.250.000₫
Xem 18 đánh giá (18 đánh giá)
PC ST-VENUS i3 ARC (i3-12100F, Intel ARC A380 OC 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 400W)
- 17%

PC ST-VENUS i3 ARC (i3-12100F, Intel ARC A380 OC 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 400W)

9.990.000₫
11.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i3 (i3-12100F, RX 6500 XT 4GB, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 450W)
- 8%

PC ST-MARS i3 (i3-12100F, RX 6500 XT 4GB, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 450W)

10.990.000₫
11.990.000₫
Xem 5 đánh giá (5 đánh giá)
PC ST-VENUS R5A (Ryzen 5 5600G, RX 6500 XT 4GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 6%

PC ST-VENUS R5A (Ryzen 5 5600G, RX 6500 XT 4GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

11.250.000₫
11.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 ARC (i5-12400F, ARC A380 OC 6G, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 25%

PC ST-VENUS i5 ARC (i5-12400F, ARC A380 OC 6G, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

11.990.000₫
15.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i5 STARTER (i5-12400F, RX 6500 XT 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 250GB, 450W)
- 2%

PC ST-MARS i5 STARTER (i5-12400F, RX 6500 XT 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 250GB, 450W)

12.390.000₫
12.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i3F (i3-12100F, GTX 1660 Ti 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 11%

PC ST-VENUS i3F (i3-12100F, GTX 1660 Ti 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

13.290.000₫
14.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS R5 (Ryzen 5 5600G, RX 6500 XT 4GB, Ram 16GB DDR4, SSD 256GB, 550W)
- 9%

PC ST-MARS R5 (Ryzen 5 5600G, RX 6500 XT 4GB, Ram 16GB DDR4, SSD 256GB, 550W)

14.590.000₫
15.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5S (i5-12400F, GTX 1660 Super OC 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 15%

PC ST-VENUS i5S (i5-12400F, GTX 1660 Super OC 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

14.890.000₫
17.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC SATURN R55 (Ryzen 5 5600G, GTX 1660 SUPER OC 6GB, Ram 16GB DDR4, SSD 256GB, 550W)
- 8%

PC SATURN R55 (Ryzen 5 5600G, GTX 1660 SUPER OC 6GB, Ram 16GB DDR4, SSD 256GB, 550W)

15.690.000₫
16.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC KEPLER-11E R56 (Ryzen 5 5600G, GTX 1660 SUPER OC 6GB, Ram 16GB DDR4, SSD 256G, 550W)
- 7%

PC KEPLER-11E R56 (Ryzen 5 5600G, GTX 1660 SUPER OC 6GB, Ram 16GB DDR4, SSD 256G, 550W)

17.690.000₫
18.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên

PC ST-MARS i3 HERO (i3-12100F, RTX 3060 12GB OC, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 650W)

18.290.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5P (i5-12400F, RTX 3060 12G OC, Ram 16GB, SSD 256GB, 550W)
- 5%

PC ST-VENUS i5P (i5-12400F, RTX 3060 12G OC, Ram 16GB, SSD 256GB, 550W)

20.790.000₫
21.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 G13 (i5-13400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 256GB, 650W)
- 15%

PC ST-VENUS i5 G13 (i5-13400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 256GB, 650W)

21.190.000₫
24.790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MOONATOR i5 (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 650W)
- 9%

PC ST-MOONATOR i5 (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 650W)

22.650.000₫
24.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i5 BRO (i5-12400F, RTX 3060 , Ram 16GB DDR4, SSD 250G, 550W)
- 4%

PC ST-MARS i5 BRO (i5-12400F, RTX 3060 , Ram 16GB DDR4, SSD 250G, 550W)

22.990.000₫
23.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-URANUS R5 (Ryzen 5 5600G, RTX 3060Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 500GB, 750W)
- 3%

PC ST-URANUS R5 (Ryzen 5 5600G, RTX 3060Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 500GB, 750W)

23.290.000₫
23.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MOONATOR i5 White (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 550W)
- 4%

PC ST-MOONATOR i5 White (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 550W)

23.890.000₫
24.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC KEPLER-11E R57 (Ryzen 7 5700G, RTX 3060, Ram 16GB DDR4, SSD 500G, 550W)
- 6%

PC KEPLER-11E R57 (Ryzen 7 5700G, RTX 3060, Ram 16GB DDR4, SSD 500G, 550W)

25.390.000₫
26.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i5 WHITE (i5-12400F, RTX 3060, Ram 16GB DDR4, SSD 500G, 650W)
- 15%

PC ST-MARS i5 WHITE (i5-12400F, RTX 3060, Ram 16GB DDR4, SSD 500G, 650W)

25.600.000₫
29.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
PC KEPLER-11E i5 (i5-12400F, RTX 3060, Ram 16GB DDR4, SSD 500G, 550W)
- 4%

PC KEPLER-11E i5 (i5-12400F, RTX 3060, Ram 16GB DDR4, SSD 500G, 550W)

25.900.000₫
26.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-NEPTUNE i5 ARC (i5-13600K, INTEL ARC A750 8G, Ram 16GB, SSD 512GB, 650W)
- 10%

PC ST-NEPTUNE i5 ARC (i5-13600K, INTEL ARC A750 8G, Ram 16GB, SSD 512GB, 650W)

26.990.000₫
29.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
PC ST-MOONATOR i5 PLUS (i5-13600K, RTX 3060 OC 12GB, Ram 32GB, SSD 500GB, 650W)
- 5%

PC ST-MOONATOR i5 PLUS (i5-13600K, RTX 3060 OC 12GB, Ram 32GB, SSD 500GB, 650W)

29.150.000₫
30.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */