USB Sandisk iXpand OTG for Iphone Ipad 32GB SDIX30N-032G-PN6NN
- 25%

USB Sandisk iXpand OTG for Iphone Ipad 32GB SDIX30N-032G-PN6NN

490.000₫
650.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 32GB SDIX90N-032G-GN6NN
- 15%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 32GB SDIX90N-032G-GN6NN

550.000₫
650.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 64GB SDIX90N-064G-GN6NN
- 18%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 64GB SDIX90N-064G-GN6NN

650.000₫
790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 128GB SDIX90N-128G-GN6NE
- 18%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 128GB SDIX90N-128G-GN6NE

890.000₫
1.090.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Go OTG for Iphone Ipad 128GB SDIX60N-128G-GN6NE
- 22%

USB Sandisk iXpand Go OTG for Iphone Ipad 128GB SDIX60N-128G-GN6NE

1.050.000₫
1.350.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Go OTG for Iphone Ipad 256GB SDIX60N-256G-GN6NE
- 17%

USB Sandisk iXpand Go OTG for Iphone Ipad 256GB SDIX60N-256G-GN6NE

1.650.000₫
1.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */