USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 16GB SDCZ600-016G-G35
- 17%

USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 16GB SDCZ600-016G-G35

100.000₫
120.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 32GB SDCZ600-032G-G35
- 27%

USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 32GB SDCZ600-032G-G35

110.000₫
150.000₫
Xem 6 đánh giá (6 đánh giá)
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 32GB 150MB/s SDCZ73-032G-G46
- 19%

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 32GB 150MB/s SDCZ73-032G-G46

125.000₫
155.000₫
Xem 15 đánh giá (15 đánh giá)
USB 3.1 SanDisk Ultra Fit CZ430 32GB SDCZ430-032G-G46
- 19%

USB 3.1 SanDisk Ultra Fit CZ430 32GB SDCZ430-032G-G46

130.000₫
160.000₫
Xem 5 đánh giá (5 đánh giá)
USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 32GB 150MB/s SDCZ74-032G-G46
- 22%

USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 32GB 150MB/s SDCZ74-032G-G46

140.000₫
180.000₫
Xem 6 đánh giá (6 đánh giá)
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 64GB 150MB/s SDCZ73-064G-G46
- 28%

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 64GB 150MB/s SDCZ73-064G-G46

180.000₫
250.000₫
Xem 12 đánh giá (12 đánh giá)
USB 3.1 SanDisk Ultra Fit CZ430 64GB SDCZ430-064G-G46
- 30%

USB 3.1 SanDisk Ultra Fit CZ430 64GB SDCZ430-064G-G46

210.000₫
300.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 64GB 150MB/s SDCZ74-064G-G46
- 19%

USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 64GB 150MB/s SDCZ74-064G-G46

215.000₫
265.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 32GB OTG SDDDC4-032G-G46
- 15%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 32GB OTG SDDDC4-032G-G46

220.000₫
260.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 64GB OTG SDDDC4-064G-G46
- 16%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 64GB OTG SDDDC4-064G-G46

270.000₫
320.000₫
Xem 7 đánh giá (7 đánh giá)
USB 3.1 SanDisk Ultra Fit CZ430 128GB SDCZ430-128G-G46
- 29%

USB 3.1 SanDisk Ultra Fit CZ430 128GB SDCZ430-128G-G46

300.000₫
420.000₫
Xem 7 đánh giá (7 đánh giá)
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 128GB 150MB/s SDCZ73-128G-G46
- 15%

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 128GB 150MB/s SDCZ73-128G-G46

330.000₫
390.000₫
Xem 7 đánh giá (7 đánh giá)
USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 128GB 150MB/s SDCZ74-128G-G46
- 17%

USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 128GB 150MB/s SDCZ74-128G-G46

350.000₫
420.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 128GB OTG SDDDC4-128G-G46
- 24%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 128GB OTG SDDDC4-128G-G46

370.000₫
490.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
USB 3.2 SanDisk Extreme Go CZ810 64GB SDCZ810-064G-G46
- 29%

USB 3.2 SanDisk Extreme Go CZ810 64GB SDCZ810-064G-G46

420.000₫
590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 32GB SDIX90N-032G-GN6NN
- 20%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 32GB SDIX90N-032G-GN6NN

480.000₫
600.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 64GB SDIX90N-064G-GN6NN
- 25%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 64GB SDIX90N-064G-GN6NN

590.000₫
790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 256GB 150MB/s SDCZ73-256G-G46
- 21%

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 256GB 150MB/s SDCZ73-256G-G46

590.000₫
750.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 256GB OTG SDDDC4-256G-G46
- 18%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 256GB OTG SDDDC4-256G-G46

650.000₫
790.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 256GB 150MB/s SDCZ74-256G-G46
- 18%

USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 256GB 150MB/s SDCZ74-256G-G46

700.000₫
850.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 64GB SDIX70N-064G-GN6NN
- 26%

USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 64GB SDIX70N-064G-GN6NN

850.000₫
1.150.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 512GB 150MB/s SDCZ73-512G-G46
- 30%

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 512GB 150MB/s SDCZ73-512G-G46

990.000₫
1.420.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB 3.2 SanDisk Extreme Pro CZ880 128GB SDCZ880-128G-G46
- 23%

USB 3.2 SanDisk Extreme Pro CZ880 128GB SDCZ880-128G-G46

990.000₫
1.290.000₫
Xem 12 đánh giá (12 đánh giá)
Combo USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 32GB SDCZ600-032G-G35
- 13%

Combo USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 32GB SDCZ600-032G-G35

1.000.000₫
1.150.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */