USB 3.0 Kingston DataTraverler 100 G3 32GB 100MB/s DT100G3/32GB
- 34%

USB 3.0 Kingston DataTraverler 100 G3 32GB 100MB/s DT100G3/32GB

99.000₫
150.000₫
Xem 9 đánh giá (9 đánh giá)
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 16GB 130MB/s SDCZ73-016G-G46
- 28%

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 16GB 130MB/s SDCZ73-016G-G46

105.000₫
145.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 32GB 150MB/s SDCZ73-032G-G46
- 26%

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 32GB 150MB/s SDCZ73-032G-G46

140.000₫
190.000₫
Xem 8 đánh giá (8 đánh giá)
USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 64GB SDCZ600-064G-G35
- 28%

USB 3.0 SanDisk Cruzer Glide CZ600 64GB SDCZ600-064G-G35

210.000₫
290.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 64GB 150MB/s SDCZ73-064G-G46
- 34%

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 64GB 150MB/s SDCZ73-064G-G46

230.000₫
350.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 64GB 150MB/s SDCZ74-064G-G46
- 26%

USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 64GB 150MB/s SDCZ74-064G-G46

260.000₫
350.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 256GB 150MB/s SDCZ74-256G-G46
- 16%

USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 256GB 150MB/s SDCZ74-256G-G46

800.000₫
950.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
USB Sandisk iXpand OTG for Iphone Ipad 64GB SDIX30N-064G-PN6NN
- 22%

USB Sandisk iXpand OTG for Iphone Ipad 64GB SDIX30N-064G-PN6NN

820.000₫
1.050.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 512GB 150MB/s SDCZ74-512G-G46
- 22%

USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe CZ74 512GB 150MB/s SDCZ74-512G-G46

1.450.000₫
1.850.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
USB 3.2 SanDisk Extreme Pro CZ880 256GB SDCZ880-256G-G46
- 21%

USB 3.2 SanDisk Extreme Pro CZ880 256GB SDCZ880-256G-G46

1.550.000₫
1.950.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
USB 3.2 SanDisk Extreme Pro CZ880 512GB SDCZ880-512G-G46
- 20%

USB 3.2 SanDisk Extreme Pro CZ880 512GB SDCZ880-512G-G46

2.990.000₫
3.750.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
USB 3.2 SanDisk Extreme Pro CZ880 1TB SDCZ880-1T00-G46
- 18%

USB 3.2 SanDisk Extreme Pro CZ880 1TB SDCZ880-1T00-G46

5.550.000₫
6.750.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878