DANH MỤC SẢN PHẨM

Laptop Dell

Laptop Dell Vostro 15 3530 80GG92 (i3-1305U, UHD Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 256GB, 15.6 Inch FHD 120Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Vostro 15 3530 80GG92 (i3-1305U, UHD Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 256GB, 15.6 Inch FHD 120Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-24%

Laptop Dell Vostro 15 3530 80GG92 (i3-1305U, UHD Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 256GB, 15.6 Inch FHD 120Hz, Win11/Office HS 21)

10.990.000₫ 14.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 15 3530 N3530-i3U085W11BLU (i3-1305U, UHD Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 120Hz FHD, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 15 3530 N3530-i3U085W11BLU (i3-1305U, UHD Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 120Hz FHD, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-26%

Laptop Dell Inspiron 15 3530 N3530-i3U085W11BLU (i3-1305U, UHD Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 120Hz FHD, Win11/Office HS 21)

12.490.000₫ 16.890.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Dell Inspiron 15 3520 N3520-i5U085W11BLU (i5-1235U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 15 3520 N3520-i5U085W11BLU (i5-1235U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-27%

Laptop Dell Inspiron 15 3520 N3520-i5U085W11BLU (i5-1235U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 60Hz, Win 11/Office HS 21)

13.790.000₫ 18.790.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Dell Vostro 3420 V4I5702W1 (Core i5-1235U, UHD Graphics, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD 60Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Vostro 3420 V4I5702W1 (Core i5-1235U, UHD Graphics, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD 60Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-8%

Laptop Dell Vostro 3420 V4I5702W1 (Core i5-1235U, UHD Graphics, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD 60Hz, Win11/Office HS 21)

14.990.000₫ 16.290.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Vostro 3520 V3520-i5U165W11GRU-KYHD (i5-1235U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch WVA FHD 120Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Vostro 3520 V3520-i5U165W11GRU-KYHD (i5-1235U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch WVA FHD 120Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-19%

Laptop Dell Vostro 3520 V3520-i5U165W11GRU-KYHD (i5-1235U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch WVA FHD 120Hz, Win 11/Office HS 21)

15.290.000₫ 18.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Vostro 15 3530 80GG9 (i5-1335U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD 120Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Vostro 15 3530 80GG9 (i5-1335U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD 120Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-12%

Laptop Dell Vostro 15 3530 80GG9 (i5-1335U, Iris Xe Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD 120Hz, Win11/Office HS 21)

16.290.000₫ 18.490.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Dell Vostro 3430 60YGM (i5-1355U, MX550 2GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD 60Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Vostro 3430 60YGM (i5-1355U, MX550 2GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD 60Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-28%

Laptop Dell Vostro 3430 60YGM (i5-1355U, MX550 2GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD 60Hz, Win11/Office HS 21)

17.290.000₫ 23.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-i5U085W11IBU (i5-1334U, UHD Graphics, RAM 8GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-i5U085W11IBU (i5-1334U, UHD Graphics, RAM 8GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-8%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-i5U085W11IBU (i5-1334U, UHD Graphics, RAM 8GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)

18.790.000₫ 20.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 16 5620 N5620-i5P165W11SLU (i5-1240P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 16 5620 N5620-i5P165W11SLU (i5-1240P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-23%

Laptop Dell Inspiron 16 5620 N5620-i5P165W11SLU (i5-1240P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)

19.190.000₫ 24.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5440 NDY5V1 (i5-1334U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 NDY5V1 (i5-1334U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-7%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 NDY5V1 (i5-1334U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)

19.490.000₫ 20.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 15 3530 P16WD (i7-1355U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch WVA FHD 120Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 15 3530 P16WD (i7-1355U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch WVA FHD 120Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-4%

Laptop Dell Inspiron 15 3530 P16WD (i7-1355U, Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch WVA FHD 120Hz, Win11/Office HS 21)

21.190.000₫ 21.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Vostro 15 3530 V3530-i7U085W11GRD2 (i7-1355U, MX550 2GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD 120Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Vostro 15 3530 V3530-i7U085W11GRD2 (i7-1355U, MX550 2GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD 120Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-18%

Laptop Dell Vostro 15 3530 V3530-i7U085W11GRD2 (i7-1355U, MX550 2GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD 120Hz, Win11/Office HS 21)

21.390.000₫ 25.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I5211W1 (Core 5 120U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I5211W1 (Core 5 120U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-8%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I5211W1 (Core 5 120U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)

22.490.000₫ 24.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I7204W1 (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I7204W1 (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-8%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 N4I7204W1 (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)

23.990.000₫ 25.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5430 20DY3 (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5430 20DY3 (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-14%

Laptop Dell Inspiron 14 5430 20DY3 (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)

23.990.000₫ 27.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5430 N5430-i5P165W11SL2050 (i5-1340P, RTX 2050 4GB, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch 2.5K 120Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5430 N5430-i5P165W11SL2050 (i5-1340P, RTX 2050 4GB, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch 2.5K 120Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-23%

Laptop Dell Inspiron 14 5430 N5430-i5P165W11SL2050 (i5-1340P, RTX 2050 4GB, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch 2.5K 120Hz, Win11/Office HS 21)

24.490.000₫ 31.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Dell Inspiron 14 5440 7FN5J (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 7FN5J (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)
Tặng Office
-5%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 7FN5J (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, 14 Inch IPS FHD+ 60Hz, Win 11/Office HS 21)

24.790.000₫ 25.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-C5U165W11IBD2 (Core 5 120U, MX570A 2GB, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA 2.2K 60Hz 100% sRGB, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-C5U165W11IBD2 (Core 5 120U, MX570A 2GB, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA 2.2K 60Hz 100% sRGB, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-8%

Laptop Dell Inspiron 14 5440 N5440-C5U165W11IBD2 (Core 5 120U, MX570A 2GB, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA 2.2K 60Hz 100% sRGB, Win11/Office HS 21)

24.990.000₫ 27.190.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 16 5640 N5640-C7U161W11IBU (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21) Laptop Dell Inspiron 16 5640 N5640-C7U161W11IBU (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)
Tặng Office
-7%

Laptop Dell Inspiron 16 5640 N5640-C7U161W11IBU (Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, 16 Inch WVA FHD+ 60Hz, Win11/Office HS 21)

25.890.000₫ 27.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Dell Inspiron 14 7430 2 in 1 T7430-i7U165W11SLU (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz TouchScreen, Win11/Office HS 21, Bút cảm ứng) Laptop Dell Inspiron 14 7430 2 in 1 T7430-i7U165W11SLU (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz TouchScreen, Win11/Office HS 21, Bút cảm ứng)
Tặng Office
-12%

Laptop Dell Inspiron 14 7430 2 in 1 T7430-i7U165W11SLU (i7-1355U, Iris Xe Graphics, Ram 16GB LPDDR5, SSD 512GB, 14 Inch WVA FHD+ 60Hz TouchScreen, Win11/Office HS 21, Bút cảm ứng)

25.990.000₫ 29.590.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)

Mô tả nhóm sản phẩm

Được xem là một trong những thương hiệu laptop hàng đầu trên toàn thế giới, laptop ngày càng khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường công nghệ. Hàng loạt các sản phẩm laptop Dell được nhiều khách hàng tin dùng và có những phản hồi tích cực. Cùng Memoryzone tìm hiểu những thông tin về thương hiệu Dell cũng như các dòng sản phẩm nổi bật trong bài viết sau.  

1. Laptop Dell - Thương hiệu máy tính hàng đầu của Mỹ 

Thành lập vào năm 1984, thương hiệu Dell là một trong những công ty đa quốc gia và có trụ sở tại Round Rock, Texas (Hoa Kỳ). Thương hiệu Dell không ngừng phát triển và nỗ lực khi mang đến cho khách hàng các sản phẩm ngoài mong đợi. Các dòng sản phẩm mang thương hiệu Dell như: máy tính cá nhân, máy tính bàn/ PC máy bộ, phần mềm, máy chủ,...  

Đến nay thương hiệu Dell vẫn chưa có nhà máy gia công và lắp ráp tại Việt Nam. Thế nhưng các nhà phân phối sản phẩm Dell vẫn đảm bảo mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng, kèm theo đó là những chế độ bảo hành, hậu mãi vô cùng hấp dẫn.

Thương hiệu laptop Dell

Thương hiệu laptop Dell

2. Những ưu điểm của Laptop Dell bạn nên biết 

  2.1. Thiết kế laptop đa dạng và đặc sắc 

Có thể thấy, thiết kế trên các dòng sản phẩm của Dell không quá nổi bật và hãng không có những đầu tư vào phần này. Thay vào đó, hãng tập trung nhiều hơn vào cấu hình, sức mạnh cũng như độ bền bỉ của phần cứng. Minh chứng là qua những dòng sản phẩm khác nhau của Dell, hãng đã có sự thay đổi rõ rệt cấu hình và hiệu năng xử lý.  

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa những thiết kế trên Dell là quê mùa, lạc hậu mà thay vào đó là sự trẻ trung, hiện đại và sang trọng. Đặc biệt, các dòng laptop hiện đại của Dell được trang bị bản lề mới, trọng lượng sản phẩm giảm đi đáng kể, mỏng nhẹ hơn rất nhiều.  

  2.2. Đa dạng phân khúc cho khách hàng lựa chọn 

Các sản phẩm của Dell rất đa dạng, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng và phân khúc giá  của khách hàng. Thiết kế của Dell có mức giá giao động từ 15 triệu đến 32 triệu đồng. Cụ thể như sau:  

  • Dòng laptop cho học tập - văn phòng: Có giá từ 15 - 31 triệu. 

  • Dòng laptop cho đồ họa - kỹ thuật: Có giá từ 23 - 31 triệu. 

  • Dòng laptop mỏng nhẹ: Có giá từ 20 triệu. 

  • Dòng laptop cho gaming: Có giá từ 26 - 32 triệu.

Đặc điểm nổi bật của thương hiệu laptop Dell

Đặc điểm nổi bật của thương hiệu laptop Dell

  2.3. Cấu hình mạnh mẽ đáp ứng mọi nhu cầu 

Cấu hình mạnh mẽ là những gì mà người dùng đánh giá về laptop Dell. Laptop Dell trang bị bộ vi xử lý Intel H Series cùng với AMD Ryzen cap cấp, đảm bảo mang đến cho người người hiệu năng xử lý tối ưu nhất. 

Kích thước màn hình trên Dell đa dạng với 13 inch, 14 inch, 15 inch,... độ phân giải full HD đến 4K. Màu sắc chuẩn xác, rõ nét và không mờ nhòe.  

  2.4. Công nghệ luôn được đổi mới và cải tiến 

Công nghệ đổi mới và cải tiến luôn được Dell trang bị cho các dòng sản phẩm. Một số tính năng hiện đại phải nói đến như: sạc nhanh 80%, hỗ trợ màn hình sắc nét,... Một số sản phẩm được trang bị cổng kết nối Thunderbolt 4 cao cấp, giúp cho tốc độ kết nối nhanh chóng và hiệu suất tăng đáng kể.  

  2.5. Chất lượng linh kiện bền bỉ, sử dụng lâu 

Ngoài những đặc điểm trên thì chất lượng linh kiện trong các thiết bị laptop Dell được đánh giá là bền bò và sử dụng được lâu. Hiệu năng linh kiện cũng được khai thác một cách tối ưu. Hơn nữa, những trang bị về bàn phím, nút touchpad cũng được khi nhận với độ nảy tốt, nút bấm êm tay,...   

3. Tổng hợp các dòng laptop Dell 2023 thịnh hành trên thị trường 

   3.1. Laptop Dell Inspiron 

Nổi bật khi là một trong những dòng được ưa chuộng, laptop Dell Inspiron có trọng lượng gọn nhẹ, sẵn sàng cùng bạn ngao du khắp mọi nơi. Laptop có cấu hình mạnh mẽ khi được trang bị con chip xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 11 cho hiệu năng xử lý vượt trội và tăng hiệu suất công việc lên gấp bội.  

Laptop Dell Inspiron có kích thước màn hình đa dạng và dạng độ phân giải Full HD. Vậy nên, khả năng hiển thị hình ảnh trên thiết bị vô cùng chân thật và thỏa mãn thị giác người dùng. Cùng với đó,  Laptop Dell Inspiron mang đến cho người dùng giao diện làm việc bắt mắt và mới mẻ với Windows 11.

Laptop Dell Inspiron

Laptop Dell Inspiron

   3.2. Laptop Dell XPS 

Thuộc dòng laptop Ultrabook cao cấp, laptop Dell XPS có thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, có độ bền cao và trọng lượng nhẹ dễ dàng mang theo bên cạnh. Thiết bị hỗ trợ bàn phím có độ nảy cực tốt, cho người dùng trải nghiệm soạn thảo văn bản một cách thoải mái. Touchpad có lớp phủ chống bám được làm bằng chất liệu kính cao cấp, tạo cảm giác mềm mại khi tiếp xúc.  

Máy có khả năng tản nhiệt tốt và có thể xử lý hiệu quả với thân máy nhỏ nhắn, hãng trang bị 2 ống đồng dẫn nhiệt truyền từ CPU và GPU đến 2 chiếc quạt có công suất hoạt động lớn. Giúp máy luôn trong trạng thái được làm mát và không quá nóng dù cho bạn có làm việc trong thời gian dài. Thời lượng pin được sử dụng trên laptop Dell XPS cũng được cải tiến khi thời gian trung bình sử dụng là 10 tiếng. Với những phiên bản cải tiến hơn thì dung lượng pin có thể đủ dùng cho cả ngày.

Laptop Dell XPS

Laptop Dell XPS

   3.3. Laptop Dell Vostro 

Dòng laptop Dell Vostro gây ấn tượng với người dùng khi được làm bằng chất liệu cao cấp, đường nét chỉn chu, tinh tế. Thân máy mỏng nhẹ, cho bạn dễ dàng bỏ vào balo mà không gặp phải vấn đề gì. Bàn phím trên laptop Dell Vostro được bố trí hợp lý khoảng cách giữa các phím. Thế nên, khi hoạt động bạn sẽ thấy phím có độ nảy tốt và đảm bảo hiệu suất làm việc.  

Máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối và công nghệ Bluetooth. Đồng thời, thiết bị còn vận hành trơn tru các ứng dụng văn phòng, đọc báo, xem phim,... Cấu hình máy mạnh mẽ và ổn định, card đồ họa rời cho tốc độ xử lý hình ảnh nhanh hơn. Đa nhiệm với nhiều tác vụ, cửa sổ cùng một lúc. Hình ảnh trên thiết bị được hiển thị rõ nét với công nghệ màn hình full HD, cho bạn những phút giây giải trí chất lượng.

Laptop Dell Vostro

Laptop Dell Vostro

   3.4. Dell Alienware 

Laptop Dell Alienware là dòng laptop chơi game có cấu hình cực đỉnh, thiết kế mạnh mẽ phù hợp cho những game thủ chuyên nghiệp. Tốc độ xử lý hình ảnh và tác vụ nhanh chóng, mượt mà ngay cả khi chiến các tựa game nặng “đô”.

Tốc độ làm mới trên máy khá nhanh, độ phân giải cao và công nghệ màn hình hiện đại. Màn hình trên Dell Alienware sống động và rõ nét, kích thước màn hình 15 inch, 17 inch tương đối lớn để bạn có thể trải nghiệm một cách trọn vẹn.

Laptop Dell Alienware

Laptop Dell Alienware

Máy có dung lượng lưu trữ lớn, bạn có thể thoải mái sử dụng cho mục đích học tập, làm việc hay chơi game đề không phải lo lắng sẽ hết dung lượng. Dung lượng pin nổi bật khi có thể sử dụng trong thời gian dài. Một số máy sẽ gặp phải tình trạng quá nhiệt, nhưng với Dell Alienware thì không. Thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại để điều chỉnh điện áp và công suất khi chúng tỏa nhiệt, giữ cho máy luôn được làm mát và hiệu suất hoạt động cũng tăng cao.  

   3.5. Dell Latitude 

Dell Latitude mang đến sự đơn giản và sang trọng, máy được làm bằng chất liệu nhựa cứng cáp, viền mỏng và được đánh bóng. Mang lại cái nhìn đầy sức hút và ai ai cũng mong muốn sở hữu. 

Màn hình thiết bị có kích thước lớn và độ phân giải HD, mang đến chế độ hình ảnh rõ nét và chân thực. Điểm đặc biệt tiếp theo trên chiếc laptop Dell Latitude là con chip xử lý mạnh mẽ, nó mang đến hiệu suất đáng mong đợi so với thiết bị tiền nhiệm. Hiệu suất làm việc trên Dell Latitude được đánh giá khá cao khi nó có thể đảm nhận tốt các tác vụ thường ngày hay những yêu cầu nâng cao khác.

4. Lý do nên chọn mua laptop Dell tại Memoryzone 

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua laptop Dell giá rẻ dành cho học sinh, sinh viên thì hãy ghé ngay Memoryzone. Đây là địa chỉ cửa hàng chuyên cung cấp các dòng laptop chính hãng với mức giá phải chăng. Quý khách sẽ được tư vấn về sản phẩm, chính sách mua hàng, chính sách thanh toán cũng như hậu mãi sau khi mua hàng.  

Phía trên là những thông tin về laptop Dell, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các dòng sản phẩm và tìm được cho mình sản phẩm ưng ý. Thường xuyên cập nhật các bài viết mới nhất tại Memoryzone bạn nhé!

Sản phẩm đã xem

Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H
Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H Giao hàng trong nội thành HCM & Hà Nội nhanh chóng trong vòng 2H
7 ngày đổi trả
7 ngày đổi trả Yên tâm mua sắm với chính sách đổi trả trong vòng 7 ngày
100% chính hãng
100% chính hãng Cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng 100%
Thanh toán dễ dàng
Thanh toán dễ dàng Đa dạng phương thức như COD, chuyển khoản, quẹt thẻ trả góp
Thu gọn
Chat Messenger (8h - 20h)
Chat Zalo (8h - 20h)
(028) 7301 3878 (8h - 20h)
Chat