Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IHR-HZ009T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)
- 7%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IHR-HZ009T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)

27.990.000₫
29.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QH-HZ035T (Ryzen 7 5800HS, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)
- 15%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QH-HZ035T (Ryzen 7 5800HS, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)

28.990.000₫
33.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE019T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)
- 11%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE019T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)

32.990.000₫
36.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ032T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)
- 11%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ032T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)

32.990.000₫
36.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE154T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)
- 8%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE154T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)

36.990.000₫
39.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-HA256T (Ryzen 9 4900HS, GTX 1660Ti 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS WQHD)
- 8%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-HA256T (Ryzen 9 4900HS, GTX 1660Ti 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS WQHD)

36.990.000₫
39.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ021T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)
- 8%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ021T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)

36.990.000₫
39.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ022T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)
- 8%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ022T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)

36.990.000₫
39.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-HA171T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1660Ti 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS WQHD)
- 9%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-HA171T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1660Ti 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS WQHD)

39.990.000₫
43.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE-K2026T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)
- 9%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE-K2026T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)

41.990.000₫
45.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE-K2097T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)
- 8%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE-K2097T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)

43.990.000₫
47.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2041T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3060 6GB, Ram 32GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)
- 9%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2041T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3060 6GB, Ram 32GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)

49.990.000₫
54.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878