PC ST-MERCURY a3G (Athlon 3000G, Radeon Vega 3 Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W)
- 10%

PC ST-MERCURY a3G (Athlon 3000G, Radeon Vega 3 Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W)

4.990.000₫
5.550.000₫
Xem 8 đánh giá (8 đánh giá)
PC ST-MERCURY r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 550W)
- 13%

PC ST-MERCURY r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 550W)

6.790.000₫
7.798.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 450W)
- 29%

PC ST-VENUS r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 450W)

7.190.000₫
10.190.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i3 G10 (i3-10105 , UHD Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 12%

PC ST-MERCURY i3 G10 (i3-10105 , UHD Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

7.490.000₫
8.490.000₫
Xem 6 đánh giá (6 đánh giá)
PC ST-HOMEWORK a3G (Athlon 3000G, Radeon Vega 3 Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W, LCD 21.5 Inch)
- 15%

PC ST-HOMEWORK a3G (Athlon 3000G, Radeon Vega 3 Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W, LCD 21.5 Inch)

7.650.000₫
8.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i3F G10 (i3-10105F, GT730 2GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 13%

PC ST-MERCURY i3F G10 (i3-10105F, GT730 2GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

7.650.000₫
8.790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 18%

PC ST-MERCURY i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

7.990.000₫
9.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 16GB, SSD 256GB, 450W)
- 34%

PC ST-VENUS r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 16GB, SSD 256GB, 450W)

9.250.000₫
13.990.000₫
Xem 16 đánh giá (16 đánh giá)
PC ST-HOMEWORK r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W, LCD 21.5 Inch)
- 9%

PC ST-HOMEWORK r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W, LCD 21.5 Inch)

9.540.000₫
10.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i3 G10 (i3-10105, UHD 630 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)
- 9%

PC ST-HOMEWORK i3 G10 (i3-10105, UHD 630 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)

9.990.000₫
10.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 450W)
- 18%

PC ST-MERCURY i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 450W)

10.290.000₫
12.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i3F G10 (i3-10105F, GT730 2GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)
- 8%

PC ST-HOMEWORK i3F G10 (i3-10105F, GT730 2GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)

10.590.000₫
11.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)
- 8%

PC ST-HOMEWORK i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)

10.990.000₫
11.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i3 G10 (i3-10105F, Intel ARC A380 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 26%

PC ST-VENUS i3 G10 (i3-10105F, Intel ARC A380 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

10.990.000₫
14.790.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
PC ST-VENUS i3S (i3-12100F, GTX 1660 Super 6GB OC, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 16%

PC ST-VENUS i3S (i3-12100F, GTX 1660 Super 6GB OC, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

12.590.000₫
14.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 450W, LCD 21.5 Inch)
- 16%

PC ST-HOMEWORK i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 450W, LCD 21.5 Inch)

13.390.000₫
15.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 TIMELESS (i5-12400F, ARC A380 6G, Ram 8GB, SSD 250GB, 550W)
- 10%

PC ST-VENUS i5 TIMELESS (i5-12400F, ARC A380 6G, Ram 8GB, SSD 250GB, 550W)

14.250.000₫
15.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i7 (i7-12700, UHD 770 Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 256GB, 450W)
- 14%

PC ST-MERCURY i7 (i7-12700, UHD 770 Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 256GB, 450W)

15.390.000₫
17.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5S (i5-12400F, GTX 1660 Super OC 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 28%

PC ST-VENUS i5S (i5-12400F, GTX 1660 Super OC 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

15.890.000₫
21.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i7 (i7-12700, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 450W, LCD 21.5 Inch)
- 10%

PC ST-HOMEWORK i7 (i7-12700, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 450W, LCD 21.5 Inch)

16.990.000₫
18.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 MAG (i5-12400F, GTX 1660 Super OC 6GB, Ram 16GB, SSD 256GB, 650W)
- 21%

PC ST-VENUS i5 MAG (i5-12400F, GTX 1660 Super OC 6GB, Ram 16GB, SSD 256GB, 650W)

18.990.000₫
23.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
PC ST-VENUS i5P (i5-12400F, RTX 3060 12G OC, Ram 16GB, SSD 256GB, 550W)
- 26%

PC ST-VENUS i5P (i5-12400F, RTX 3060 12G OC, Ram 16GB, SSD 256GB, 550W)

21.590.000₫
28.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 CREATOR (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 550W)
- 7%

PC ST-VENUS i5 CREATOR (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 550W)

22.990.000₫
24.650.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 RADE (i5-12400F, RX 6700 XT 12G, Ram 8GB, SSD 256GB, 650W)
- 16%

PC ST-VENUS i5 RADE (i5-12400F, RX 6700 XT 12G, Ram 8GB, SSD 256GB, 650W)

23.190.000₫
27.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */