PC ST-MERCURY r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 450W)
- 14%

PC ST-MERCURY r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 450W)

6.890.000₫
7.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
PC ST-VENUS r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 450W)
- 31%

PC ST-VENUS r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 450W)

6.990.000₫
10.190.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)
- 19%

PC ST-MERCURY i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)

7.890.000₫
9.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)
- 8%

PC ST-MERCURY r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)

8.290.000₫
8.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 16GB, SSD 250GB, 450W)
- 36%

PC ST-VENUS r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 16GB, SSD 250GB, 450W)

8.990.000₫
13.990.000₫
Xem 17 đánh giá (17 đánh giá)
PC ST-HOMEWORK r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W, LCD 23 Inch)
- 10%

PC ST-HOMEWORK r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W, LCD 23 Inch)

9.490.000₫
10.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)
- 22%

PC ST-MERCURY i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)

9.690.000₫
12.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i3 ARC (i3-12100F, Intel ARC A380 OC 6GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)
- 12%

PC ST-VENUS i3 ARC (i3-12100F, Intel ARC A380 OC 6GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)

10.550.000₫
11.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)
- 9%

PC ST-HOMEWORK i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)

10.790.000₫
11.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i3 (i3-12100F, RX 6500 XT 4GB, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 450W)
- 8%

PC ST-MARS i3 (i3-12100F, RX 6500 XT 4GB, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 450W)

10.990.000₫
11.990.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
PC ST-MARS i5 STARTER (i5-12400F, RX 6500 XT 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 250GB, 450W)
- 2%

PC ST-MARS i5 STARTER (i5-12400F, RX 6500 XT 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 250GB, 450W)

12.390.000₫
12.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)
- 20%

PC ST-HOMEWORK i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)

12.790.000₫
15.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 ARC (i5-12400F, ARC A380 OC 6G, Ram 16GB, SSD 250GB, 450W)
- 18%

PC ST-VENUS i5 ARC (i5-12400F, ARC A380 OC 6G, Ram 16GB, SSD 250GB, 450W)

12.990.000₫
15.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i5F (i5-12400F, GT730 2GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)
- 10%

PC ST-HOMEWORK i5F (i5-12400F, GT730 2GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)

13.500.000₫
14.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên

PC ST-MARS i3 HERO (i3-12100F, RTX 3060 12GB OC, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 650W)

18.290.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i7 (i7-12700, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)
- 2%

PC ST-HOMEWORK i7 (i7-12700, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)

18.500.000₫
18.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5P (i5-12400F, RTX 3060 8G OC, Ram 16GB, SSD 250GB, 550W)
- 27%

PC ST-VENUS i5P (i5-12400F, RTX 3060 8G OC, Ram 16GB, SSD 250GB, 550W)

21.290.000₫
28.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i5 BRO (i5-12400F, RTX 3060 , Ram 16GB DDR4, SSD 250G, 550W)
- 8%

PC ST-MARS i5 BRO (i5-12400F, RTX 3060 , Ram 16GB DDR4, SSD 250G, 550W)

21.990.000₫
23.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MOONATOR i5 (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 650W)
- 6%

PC ST-MOONATOR i5 (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 650W)

23.490.000₫
24.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MARS i5 WHITE (i5-12400F, RTX 3060, Ram 16GB DDR4, SSD 500G, 650W)
- 12%

PC ST-MARS i5 WHITE (i5-12400F, RTX 3060, Ram 16GB DDR4, SSD 500G, 650W)

26.390.000₫
29.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
PC ST-MOONATOR i5 PLUS (i5-13600K, RTX 3060 OC 12GB, Ram 32GB, SSD 500GB, 650W)
- 2%

PC ST-MOONATOR i5 PLUS (i5-13600K, RTX 3060 OC 12GB, Ram 32GB, SSD 500GB, 650W)

29.990.000₫
30.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-NEPTUNE i5 PLUS (i5-13600K, RTX 3060 12GB, Ram 16GB, SSD 500GB, 750W)
- 23%

PC ST-NEPTUNE i5 PLUS (i5-13600K, RTX 3060 12GB, Ram 16GB, SSD 500GB, 750W)

30.990.000₫
39.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
PC ST-MARS i5 GX (i5-13600K, RTX 3060, Ram 32GB DDR5, SSD 500G, 650W)
- 8%

PC ST-MARS i5 GX (i5-13600K, RTX 3060, Ram 32GB DDR5, SSD 500G, 650W)

36.990.000₫
39.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-URANUS i5 XTREME (i5-13600K, RTX 3070Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 500GB, 850W)
- 7%

PC ST-URANUS i5 XTREME (i5-13600K, RTX 3070Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 500GB, 850W)

39.990.000₫
42.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */