CPU Intel Core i3-12100F Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB
- 32%

CPU Intel Core i3-12100F Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB

2.590.000₫
3.790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i3-12100 Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB
- 8%

CPU Intel Core i3-12100 Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB

3.690.000₫
3.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-12400F Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB
- 28%

CPU Intel Core i5-12400F Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB

4.590.000₫
6.390.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
CPU Intel Core i5-12400 Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB
- 27%

CPU Intel Core i5-12400 Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB

5.050.000₫
6.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-12600K Up to 4.9GHz 10 cores 16 threads 20MB
- 16%

CPU Intel Core i5-12600K Up to 4.9GHz 10 cores 16 threads 20MB

7.550.000₫
8.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
CPU Intel Core i5-13600K Up to 5.1GHz 14 cores 20 threads 24MB
- 10%

CPU Intel Core i5-13600K Up to 5.1GHz 14 cores 20 threads 24MB

8.990.000₫
9.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i7-12700 Up to 4.9GHz 12 cores 20 threads 25MB
- 14%

CPU Intel Core i7-12700 Up to 4.9GHz 12 cores 20 threads 25MB

9.050.000₫
10.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i7-13700K Up to 5.4GHz 16 cores 24 threads 30MB
- 13%

CPU Intel Core i7-13700K Up to 5.4GHz 16 cores 24 threads 30MB

12.190.000₫
13.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i9-12900K Up to 5.2GHz 16 cores 24 threads 30MB
- 29%

CPU Intel Core i9-12900K Up to 5.2GHz 16 cores 24 threads 30MB

14.990.000₫
20.990.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
CPU Intel Core i9-13900K Up to 5.8GHz 24 cores 32 threads 36MB
- 11%

CPU Intel Core i9-13900K Up to 5.8GHz 24 cores 32 threads 36MB

16.890.000₫
18.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */