CPU Intel Core i3-12100F Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB
- 34%

CPU Intel Core i3-12100F Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB

2.490.000₫
3.790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i3-13100F Up to 4.5GHz 4 cores 8 threads 12MB
- 8%

CPU Intel Core i3-13100F Up to 4.5GHz 4 cores 8 threads 12MB

3.290.000₫
3.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i3-12100 Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB
- 13%

CPU Intel Core i3-12100 Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB

3.490.000₫
3.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-12400F Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB
- 35%

CPU Intel Core i5-12400F Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB

4.150.000₫
6.390.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
CPU Intel Core i3-13100 Up to 4.5GHz 4 cores 8 threads 12MB
- 5%

CPU Intel Core i3-13100 Up to 4.5GHz 4 cores 8 threads 12MB

4.190.000₫
4.390.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-12400 Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB
- 29%

CPU Intel Core i5-12400 Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB

4.890.000₫
6.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-13400F Up to 4.6GHz 10 cores 16 threads 20MB
- 21%

CPU Intel Core i5-13400F Up to 4.6GHz 10 cores 16 threads 20MB

5.490.000₫
6.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-13400 Up to 4.6GHz 10 cores 16 threads 20MB
- 20%

CPU Intel Core i5-13400 Up to 4.6GHz 10 cores 16 threads 20MB

6.050.000₫
7.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-13500 Up to 4.8GHz 14 cores 20 threads 24MB
- 6%

CPU Intel Core i5-13500 Up to 4.8GHz 14 cores 20 threads 24MB

6.590.000₫
6.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-13600KF Up to 5.1GHz 14 cores 20 threads 24MB
- 8%

CPU Intel Core i5-13600KF Up to 5.1GHz 14 cores 20 threads 24MB

7.890.000₫
8.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-13600K Up to 5.1GHz 14 cores 20 threads 24MB
- 16%

CPU Intel Core i5-13600K Up to 5.1GHz 14 cores 20 threads 24MB

8.350.000₫
9.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i7-13700F Up to 5.2GHz 16 cores 24 threads 30MB
- 11%

CPU Intel Core i7-13700F Up to 5.2GHz 16 cores 24 threads 30MB

9.690.000₫
10.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i7-13700 Up to 5.2GHz 16 cores 24 threads 30MB
- 4%

CPU Intel Core i7-13700 Up to 5.2GHz 16 cores 24 threads 30MB

10.590.000₫
10.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i7-13700K Up to 5.4GHz 16 cores 24 threads 30MB
- 19%

CPU Intel Core i7-13700K Up to 5.4GHz 16 cores 24 threads 30MB

11.390.000₫
13.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i9-13900F Up to 5.6GHz 24 cores 32 threads 36MB
- 3%

CPU Intel Core i9-13900F Up to 5.6GHz 24 cores 32 threads 36MB

14.790.000₫
15.290.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i9-13900 Up to 5.6GHz 24 cores 32 threads 36MB
- 13%

CPU Intel Core i9-13900 Up to 5.6GHz 24 cores 32 threads 36MB

15.590.000₫
17.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i9-13900K Up to 5.8GHz 24 cores 32 threads 36MB
- 16%

CPU Intel Core i9-13900K Up to 5.8GHz 24 cores 32 threads 36MB

15.890.000₫
18.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */