PC ST-MERCURY i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)
- 20%

PC ST-MERCURY i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)

10.050.000₫
12.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)
- 18%

PC ST-HOMEWORK i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)

13.000.000₫
15.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i5F (i5-12400F, GT730 2GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)
- 10%

PC ST-HOMEWORK i5F (i5-12400F, GT730 2GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W, LCD 23 Inch)

13.500.000₫
14.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5S (i5-12400F, GTX 1660 Super OC 6GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)
- 35%

PC ST-VENUS i5S (i5-12400F, GTX 1660 Super OC 6GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)

14.350.000₫
21.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i5K (i5-12600K, UHD 770 Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 550W)
- 13%

PC ST-MERCURY i5K (i5-12600K, UHD 770 Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 550W)

15.590.000₫
17.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 (i5-12400F, RTX 2060 OC 6G, Ram 8GB, SSD 250GB, 550W)
- 18%

PC ST-VENUS i5 (i5-12400F, RTX 2060 OC 6G, Ram 8GB, SSD 250GB, 550W)

16.490.000₫
19.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
PC ST-VENUS i5 MAG (i5-12400F, RTX 2060 OC 6GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 650W)
- 4%

PC ST-VENUS i5 MAG (i5-12400F, RTX 2060 OC 6GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 650W)

17.290.000₫
17.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
PC ST-VENUS i5P (i5-12400F, RTX 3060 12G OC, Ram 16GB, SSD 250GB, 550W)
- 3%

PC ST-VENUS i5P (i5-12400F, RTX 3060 12G OC, Ram 16GB, SSD 250GB, 550W)

20.990.000₫
21.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 TUF (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 250GB, 650W)
- 9%

PC ST-VENUS i5 TUF (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 250GB, 650W)

23.590.000₫
25.790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MOONATOR i5 (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 650W)
- 1%

PC ST-MOONATOR i5 (i5-12400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 650W)

24.490.000₫
24.650.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5K (i5-12600K, RTX 3060 12G, Ram 16GB, SSD 250GB, 650W)
- 12%

PC ST-VENUS i5K (i5-12600K, RTX 3060 12G, Ram 16GB, SSD 250GB, 650W)

24.790.000₫
28.060.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MOONATOR i5K (i5-12600K, RTX 3060 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 650W)
- 3%

PC ST-MOONATOR i5K (i5-12600K, RTX 3060 12G, Ram 16GB, SSD 500GB, 650W)

28.490.000₫
29.255.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-NEPTUNE i5K G13 (i5-13600K, RTX 3060 12GB, Ram 16GB, SSD 500GB, 750W)
- 26%

PC ST-NEPTUNE i5K G13 (i5-13600K, RTX 3060 12GB, Ram 16GB, SSD 500GB, 750W)

33.990.000₫
45.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */