CPU AMD Ryzen 3 Pro 4350G MPK 3.8GHz 4 cores 8 threads 6MB 100-100000148
- 20%

CPU AMD Ryzen 3 Pro 4350G MPK 3.8GHz 4 cores 8 threads 6MB 100-100000148

3.050.000₫
3.790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz 6 cores 12 threads 19MB 100-100000457BOX
- 14%

CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz 6 cores 12 threads 19MB 100-100000457BOX

3.790.000₫
4.400.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz 6 cores 12 threads 16MB 100-100000252BOX
- 17%

CPU AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz 6 cores 12 threads 16MB 100-100000252BOX

3.990.000₫
4.790.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz 6 cores 12 threads 35MB 100-100000927BOX
- 25%

CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz 6 cores 12 threads 35MB 100-100000927BOX

4.400.000₫
5.890.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6 cores 12 threads 32MB 100-100000065BOX
- 22%

CPU AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6 cores 12 threads 32MB 100-100000065BOX

5.100.000₫
6.500.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000926WOF
- 35%

CPU AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000926WOF

5.800.000₫
8.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz 8 cores 16 threads 16MB 100-100000263BOX
- 16%

CPU AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz 8 cores 16 threads 16MB 100-100000263BOX

7.100.000₫
8.500.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz 6 cores 12 threads 38MB 100-100000593WOF
- 26%

CPU AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz 6 cores 12 threads 38MB 100-100000593WOF

7.200.000₫
9.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000063WOF
- 24%

CPU AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000063WOF

7.200.000₫
9.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz 8 cores 16 threads 40MB 100-100000591WOF
- 18%

CPU AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz 8 cores 16 threads 40MB 100-100000591WOF

10.200.000₫
12.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores 24 threads 64MB 100-100000061WOF
- 31%

CPU AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores 24 threads 64MB 100-100000061WOF

10.700.000₫
15.500.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 7 5800X3D 3.4GHz 8 cores 16 threads 100MB 100-100000651WOF
- 17%

CPU AMD Ryzen 7 5800X3D 3.4GHz 8 cores 16 threads 100MB 100-100000651WOF

11.400.000₫
13.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 9 7900X 4.7GHz 12 cores 24 threads 76MB 100-100000589WOF
- 19%

CPU AMD Ryzen 9 7900X 4.7GHz 12 cores 24 threads 76MB 100-100000589WOF

13.700.000₫
16.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz 16 cores 32 threads 64MB 100-100000059WOF
- 12%

CPU AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz 16 cores 32 threads 64MB 100-100000059WOF

14.500.000₫
16.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 9 7950X 4.5GHz 16 cores 32 threads 81MB 100-100000514WOF
- 21%

CPU AMD Ryzen 9 7950X 4.5GHz 16 cores 32 threads 81MB 100-100000514WOF

16.600.000₫
20.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8GHz 24 cores 48 threads 140MB 100-100000010WOF
- 5%

CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8GHz 24 cores 48 threads 140MB 100-100000010WOF

36.900.000₫
38.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX 3.8GHz 24 cores 48 threads 141MB 100-000000446WOF
- 9%

CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX 3.8GHz 24 cores 48 threads 141MB 100-000000446WOF

62.700.000₫
68.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX 3.6GHz 32 cores 64 threads 146MB 100-000000445WOF
- 1%

CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX 3.6GHz 32 cores 64 threads 146MB 100-000000445WOF

90.900.000₫
91.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX 2.7GHz 64 cores 128 threads 292MB 100-000000444WOF
- 3%

CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX 2.7GHz 64 cores 128 threads 292MB 100-000000444WOF

174.900.000₫
180.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */