PC ST-MERCURY a3G (Athlon 3000G, Radeon Vega 3 Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 450W)
- 10%

PC ST-MERCURY a3G (Athlon 3000G, Radeon Vega 3 Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 450W)

4.990.000₫
5.550.000₫
Xem 8 đánh giá (8 đánh giá)
PC ST-MERCURY r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 450W)
- 2%

PC ST-MERCURY r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 240GB, 450W)

6.700.000₫
6.850.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
PC ST-MERCURY i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)
- 15%

PC ST-MERCURY i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)

8.190.000₫
9.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)
- 8%

PC ST-MERCURY r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)

8.290.000₫
8.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)
- 20%

PC ST-MERCURY i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 250GB, 450W)

10.050.000₫
12.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i7 (i7-12700, UHD 770 Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 250GB, 450W)
- 15%

PC ST-MERCURY i7 (i7-12700, UHD 770 Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 250GB, 450W)

15.290.000₫
17.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-MERCURY i5K (i5-12600K, UHD 770 Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 550W)
- 13%

PC ST-MERCURY i5K (i5-12600K, UHD 770 Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 250GB, 550W)

15.590.000₫
17.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */