Ổ cứng di động 500GB External SSD Samsung T5 USB 3.1 Gen 2 MU-PA500
- 27%

Ổ cứng di động 500GB External SSD Samsung T5 USB 3.1 Gen 2 MU-PA500

1.850.000₫
2.550.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Ổ cứng di động 500GB External SSD Samsung T7 USB 3.2 Gen 2 MU-PC500
- 25%

Ổ cứng di động 500GB External SSD Samsung T7 USB 3.2 Gen 2 MU-PC500

2.250.000₫
2.990.000₫
Xem 14 đánh giá (14 đánh giá)
Ổ cứng di động 500GB External SSD Samsung T7 Touch USB 3.2 Gen 2 MU-PC500
- 24%

Ổ cứng di động 500GB External SSD Samsung T7 Touch USB 3.2 Gen 2 MU-PC500

2.750.000₫
3.600.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Ổ cứng di động 1TB External SSD Samsung T5 USB 3.1 Gen 2 MU-PA1T0
- 29%

Ổ cứng di động 1TB External SSD Samsung T5 USB 3.1 Gen 2 MU-PA1T0

2.990.000₫
4.200.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Ổ cứng di động 1TB External SSD Samsung T7 USB 3.2 Gen 2 MU-PC1T0
- 23%

Ổ cứng di động 1TB External SSD Samsung T7 USB 3.2 Gen 2 MU-PC1T0

3.850.000₫
4.990.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Ổ cứng di động 1TB External SSD Samsung T7 Touch USB 3.2 Gen 2 MU-PC1T0
- 18%

Ổ cứng di động 1TB External SSD Samsung T7 Touch USB 3.2 Gen 2 MU-PC1T0

4.690.000₫
5.700.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Ổ cứng di động 2TB External SSD Samsung T5 USB 3.1 Gen 2 MU-PA2T0B
- 26%

Ổ cứng di động 2TB External SSD Samsung T5 USB 3.1 Gen 2 MU-PA2T0B

5.850.000₫
7.900.000₫
Xem 5 đánh giá (5 đánh giá)
Ổ cứng di động 2TB External SSD Samsung T7 USB 3.2 Gen 2 MU-PC2T0
- 14%

Ổ cứng di động 2TB External SSD Samsung T7 USB 3.2 Gen 2 MU-PC2T0

7.650.000₫
8.900.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Ổ cứng di động 2TB External SSD Samsung T7 Touch USB 3.2 Gen 2 MU-PC2T0
- 9%

Ổ cứng di động 2TB External SSD Samsung T7 Touch USB 3.2 Gen 2 MU-PC2T0

8.600.000₫
9.500.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Ổ cứng di động 2TB External SSD Samsung X5 Thunderbolt 3 MU-PB2T0B
- 26%

Ổ cứng di động 2TB External SSD Samsung X5 Thunderbolt 3 MU-PB2T0B

17.000.000₫
23.000.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878