Adapter OTG Robot PNY For Android

25.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 32GB OTG SDDDC4-032G-G46
- 15%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 32GB OTG SDDDC4-032G-G46

220.000₫
260.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 64GB OTG SDDDC4-064G-G46
- 16%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 64GB OTG SDDDC4-064G-G46

270.000₫
320.000₫
Xem 7 đánh giá (7 đánh giá)
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 128GB OTG SDDDC4-128G-G46
- 24%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 128GB OTG SDDDC4-128G-G46

370.000₫
490.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 32GB SDIX90N-032G-GN6NN
- 20%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 32GB SDIX90N-032G-GN6NN

480.000₫
600.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 64GB SDIX90N-064G-GN6NN
- 25%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 64GB SDIX90N-064G-GN6NN

590.000₫
790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 256GB OTG SDDDC4-256G-G46
- 18%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 256GB OTG SDDDC4-256G-G46

650.000₫
790.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 64GB SDIX70N-064G-GN6NN
- 26%

USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 64GB SDIX70N-064G-GN6NN

850.000₫
1.150.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 128GB SDIX70N-128G-GN6NE
- 23%

USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 128GB SDIX70N-128G-GN6NE

1.150.000₫
1.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 256GB SDIX70N-256G-GN6NE
- 19%

USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 256GB SDIX70N-256G-GN6NE

1.750.000₫
2.150.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */