Adapter OTG Robot PNY For Android

25.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 32GB OTG SDDDC4-032G-G46
- 15%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 32GB OTG SDDDC4-032G-G46

220.000₫
260.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 64GB OTG SDDDC4-064G-G46
- 16%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 64GB OTG SDDDC4-064G-G46

270.000₫
320.000₫
Xem 7 đánh giá (7 đánh giá)
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 128GB OTG SDDDC4-128G-G46
- 18%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 128GB OTG SDDDC4-128G-G46

400.000₫
490.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 32GB SDIX90N-032G-GN6NN
- 17%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 32GB SDIX90N-032G-GN6NN

500.000₫
600.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 64GB SDIX90N-064G-GN6NN
- 18%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 64GB SDIX90N-064G-GN6NN

650.000₫
790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 256GB OTG SDDDC4-256G-G46
- 19%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 256GB OTG SDDDC4-256G-G46

690.000₫
850.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 128GB SDIX90N-128G-GN6NE
- 14%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 128GB SDIX90N-128G-GN6NE

850.000₫
990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 64GB SDIX70N-064G-GN6NN
- 26%

USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 64GB SDIX70N-064G-GN6NN

950.000₫
1.290.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 128GB SDIX70N-128G-GN6NE
- 20%

USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 128GB SDIX70N-128G-GN6NE

1.190.000₫
1.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 256GB SDIX90N-256G-GN6NE
- 21%

USB Sandisk iXpand Flip OTG for Iphone Ipad 256GB SDIX90N-256G-GN6NE

1.500.000₫
1.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 256GB SDIX70N-256G-GN6NE
- 18%

USB Sandisk iXpand Flash Drive Luxe OTG for Iphone Ipad and USB Type-C 256GB SDIX70N-256G-GN6NE

1.790.000₫
2.190.000₫
là người đánh giá đầu tiên
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 1TB OTG SDDDC4-1T00-G46
- 15%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 1TB OTG SDDDC4-1T00-G46

2.550.000₫
2.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */