Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-5669 NH.QEHSV.001 (i5-11400H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 20%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-5669 NH.QEHSV.001 (i5-11400H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

21.490.000₫
26.990.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV NH.QBMSV.006 (Ryzen 5 5600H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 10%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV NH.QBMSV.006 (Ryzen 5 5600H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

21.490.000₫
23.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-56S5 NH.QEKSV.001 (i5-11400H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 19%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-56S5 NH.QEKSV.001 (i5-11400H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

21.990.000₫
26.990.000₫
Xem 5 đánh giá (5 đánh giá)
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-54MV NH.QENSV.003 (i5-11400H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 14%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-54MV NH.QENSV.003 (i5-11400H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

23.990.000₫
27.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-57MX NH.QD9SV.002 (i5-11400H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 15%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-57MX NH.QD9SV.002 (i5-11400H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

25.490.000₫
29.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-51G6 NH.QD8SV.002 (i5-11400H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 9%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-51G6 NH.QD8SV.002 (i5-11400H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

25.490.000₫
27.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-71VV NH.QENSV.005 (i7-11800H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 10%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-71VV NH.QENSV.005 (i7-11800H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

25.990.000₫
28.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-720A NH.QEQSV.004 (i7-11800H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 18%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-720A NH.QEQSV.004 (i7-11800H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

27.490.000₫
33.490.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP NH.QFHSV.001 (i5-12500H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 5%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP NH.QFHSV.001 (i5-12500H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

27.990.000₫
29.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R0B6 NH.QBCSV.001 (Ryzen 7 5800H, RTX 3060 6GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 14%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R0B6 NH.QBCSV.001 (Ryzen 7 5800H, RTX 3060 6GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

29.990.000₫
34.990.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-5831 NH.QDGSV.003 (i5-11400H, RTX 3060 6GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 11%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-57-5831 NH.QDGSV.003 (i5-11400H, RTX 3060 6GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

30.990.000₫
34.990.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y NH.QFKSV.001 (i7-12700H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 6%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y NH.QFKSV.001 (i7-12700H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

31.990.000₫
33.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R9SC NH.QBRSV.001 (Ryzen 7 5800H, RTX 3070 8GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 16%

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R9SC NH.QBRSV.001 (Ryzen 7 5800H, RTX 3070 8GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

35.990.000₫
42.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878