CPU Intel Core i3-12100F Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB
- 34%

CPU Intel Core i3-12100F Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB

2.490.000₫
3.790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz 6 cores 12 threads 19MB 100-100000457BOX
- 31%

CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz 6 cores 12 threads 19MB 100-100000457BOX

2.700.000₫
3.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 3 Pro 4350G MPK 3.8GHz 4 cores 8 threads 6MB 100-100000148
- 12%

CPU AMD Ryzen 3 Pro 4350G MPK 3.8GHz 4 cores 8 threads 6MB 100-100000148

2.990.000₫
3.400.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i3-13100F Up to 4.5GHz 4 cores 8 threads 12MB
- 8%

CPU Intel Core i3-13100F Up to 4.5GHz 4 cores 8 threads 12MB

3.290.000₫
3.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i3-12100 Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB
- 13%

CPU Intel Core i3-12100 Up to 4.3GHz 4 cores 8 threads 12MB

3.490.000₫
3.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz 6 cores 12 threads 16MB 100-100000252BOX
- 16%

CPU AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz 6 cores 12 threads 16MB 100-100000252BOX

3.790.000₫
4.500.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz 6 cores 12 threads 35MB 100-100000927BOX
- 32%

CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz 6 cores 12 threads 35MB 100-100000927BOX

3.990.000₫
5.890.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
CPU Intel Core i5-12400F Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB
- 35%

CPU Intel Core i5-12400F Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB

4.150.000₫
6.390.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
CPU Intel Core i3-13100 Up to 4.5GHz 4 cores 8 threads 12MB
- 5%

CPU Intel Core i3-13100 Up to 4.5GHz 4 cores 8 threads 12MB

4.190.000₫
4.390.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-12400 Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB
- 29%

CPU Intel Core i5-12400 Up to 4.4GHz 6 cores 12 threads 18MB

4.890.000₫
6.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-13400F Up to 4.6GHz 10 cores 16 threads 20MB
- 21%

CPU Intel Core i5-13400F Up to 4.6GHz 10 cores 16 threads 20MB

5.490.000₫
6.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz 8 cores 16 threads 16MB 100-100000263BOX
- 17%

CPU AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz 8 cores 16 threads 16MB 100-100000263BOX

5.500.000₫
6.600.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
CPU AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000926WOF
- 37%

CPU AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000926WOF

5.590.000₫
8.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-13400 Up to 4.6GHz 10 cores 16 threads 20MB
- 20%

CPU Intel Core i5-13400 Up to 4.6GHz 10 cores 16 threads 20MB

6.050.000₫
7.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-13500 Up to 4.8GHz 14 cores 20 threads 24MB
- 6%

CPU Intel Core i5-13500 Up to 4.8GHz 14 cores 20 threads 24MB

6.590.000₫
6.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz 6 cores 12 threads 38MB 100-100000593WOF
- 30%

CPU AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz 6 cores 12 threads 38MB 100-100000593WOF

6.790.000₫
9.690.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000063WOF
- 27%

CPU AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz 8 cores 16 threads 36MB 100-100000063WOF

6.900.000₫
9.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-13600KF Up to 5.1GHz 14 cores 20 threads 24MB
- 8%

CPU Intel Core i5-13600KF Up to 5.1GHz 14 cores 20 threads 24MB

7.890.000₫
8.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i5-13600K Up to 5.1GHz 14 cores 20 threads 24MB
- 16%

CPU Intel Core i5-13600K Up to 5.1GHz 14 cores 20 threads 24MB

8.350.000₫
9.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 7700 3.8GHz 8 cores 16 threads 40MB 100-100000592BOX
- 25%

CPU AMD Ryzen 7 7700 3.8GHz 8 cores 16 threads 40MB 100-100000592BOX

8.890.000₫
11.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz 8 cores 16 threads 40MB 100-100000591WOF
- 24%

CPU AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz 8 cores 16 threads 40MB 100-100000591WOF

9.500.000₫
12.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU Intel Core i7-13700F Up to 5.2GHz 16 cores 24 threads 30MB
- 11%

CPU Intel Core i7-13700F Up to 5.2GHz 16 cores 24 threads 30MB

9.690.000₫
10.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
CPU AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores 24 threads 64MB 100-100000061WOF
- 36%

CPU AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores 24 threads 64MB 100-100000061WOF

9.990.000₫
15.500.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
CPU Intel Core i7-13700 Up to 5.2GHz 16 cores 24 threads 30MB
- 4%

CPU Intel Core i7-13700 Up to 5.2GHz 16 cores 24 threads 30MB

10.590.000₫
10.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */