PC Gaming ST-Kanagawa (i3-10105F, GTX 1050Ti 4GB, Ram 8GB, SSD 128GB, 550W)
- 19%

PC Gaming ST-Kanagawa (i3-10105F, GTX 1050Ti 4GB, Ram 8GB, SSD 128GB, 550W)

12.190.000₫
14.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC Gaming ST-Alice (i3-10105F, GTX 1050Ti 4GB, Ram 8GB, SSD 128GB, 550W)
- 7%

PC Gaming ST-Alice (i3-10105F, GTX 1050Ti 4GB, Ram 8GB, SSD 128GB, 550W)

12.390.000₫
13.290.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC Gaming ST-Uriko (i3-10105F, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 13%

PC Gaming ST-Uriko (i3-10105F, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

13.790.000₫
15.900.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
PC Gaming ST-Jenny (i5-11400F, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 128GB, 450W)
- 6%

PC Gaming ST-Jenny (i5-11400F, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 128GB, 450W)

16.390.000₫
17.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC Gaming ST-Kano (Ryzen 5 5600X, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 128GB, 550W)
- 7%

PC Gaming ST-Kano (Ryzen 5 5600X, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 128GB, 550W)

18.690.000₫
19.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC Gaming ST-Yugo (i5-11400F, RTX 2060 OC 8G, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 4%

PC Gaming ST-Yugo (i5-11400F, RTX 2060 OC 8G, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

25.190.000₫
26.190.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC Gaming ST-Shingo (i5-11400F, RTX 2060 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 4%

PC Gaming ST-Shingo (i5-11400F, RTX 2060 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

25.790.000₫
26.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC Gaming ST-Stun (i5-11400F, RTX 3060 12GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 4%

PC Gaming ST-Stun (i5-11400F, RTX 3060 12GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

28.690.000₫
29.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC Gaming ST-Bakuryu (Ryzen 5 5600X, RX6600 8GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 550W)
- 10%

PC Gaming ST-Bakuryu (Ryzen 5 5600X, RX6600 8GB, Ram 8GB, SSD 250GB, 550W)

31.190.000₫
34.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC Gaming ST-Goro (Ryzen 7 5800X, RX 6700 XT 12GB, Ram 16GB, SSD 250GB, 750W)
- 6%

PC Gaming ST-Goro (Ryzen 7 5800X, RX 6700 XT 12GB, Ram 16GB, SSD 250GB, 750W)

46.990.000₫
49.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC Gaming ST-Nitara (i5-12600K, RTX 3070 8GB, Ram 16GB, SSD 250GB, 750W)
- 5%

PC Gaming ST-Nitara (i5-12600K, RTX 3070 8GB, Ram 16GB, SSD 250GB, 750W)

49.490.000₫
51.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878