Ram PC G.SKILL Aegis 4GB 2400MHz DDR4 F4-2400C17S-4GIS
- 27%

Ram PC G.SKILL Aegis 4GB 2400MHz DDR4 F4-2400C17S-4GIS

350.000₫
480.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ram PC G.SKILL Aegis 4GB 1600MHz DDR3 (4GBx1) F3-1600C11S-4GIS
- 40%

Ram PC G.SKILL Aegis 4GB 1600MHz DDR3 (4GBx1) F3-1600C11S-4GIS

390.000₫
650.000₫
Xem 6 đánh giá (6 đánh giá)
Ram Laptop G.Skill Ripjaws DDR3L 4GB 1600MHz 1.35v F3-1600C11S-4GRSL
- 29%

Ram Laptop G.Skill Ripjaws DDR3L 4GB 1600MHz 1.35v F3-1600C11S-4GRSL

420.000₫
590.000₫
Xem 14 đánh giá (14 đánh giá)
Ram Laptop G.Skill Ripjaws DDR4 8GB 3200MHz 1.2v F4-3200C22S-8GRS
- 40%

Ram Laptop G.Skill Ripjaws DDR4 8GB 3200MHz 1.2v F4-3200C22S-8GRS

590.000₫
990.000₫
Xem 9 đánh giá (9 đánh giá)
Ram Laptop G.Skill Ripjaws DDR3L 8GB 1600MHz 1.35v F3-1600C9S-8GRSL
- 30%

Ram Laptop G.Skill Ripjaws DDR3L 8GB 1600MHz 1.35v F3-1600C9S-8GRSL

690.000₫
990.000₫
Xem 34 đánh giá (34 đánh giá)
Ram PC G.SKILL Aegis 8GB 1600MHz DDR3 (8GBx1) F3-1600C11S-8GIS
- 30%

Ram PC G.SKILL Aegis 8GB 1600MHz DDR3 (8GBx1) F3-1600C11S-8GIS

690.000₫
990.000₫
Xem 18 đánh giá (18 đánh giá)
Ram Laptop G.Skill Ripjaws DDR4 16GB 3200MHz 1.2v F4-3200C22S-16GRS
- 25%

Ram Laptop G.Skill Ripjaws DDR4 16GB 3200MHz 1.2v F4-3200C22S-16GRS

1.190.000₫
1.590.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Ram PC G.SKILL Trident Z Neo 16GB 3000MHz DDR4 (8GBx2) F4-3000C16D-16GTZN
- 19%

Ram PC G.SKILL Trident Z Neo 16GB 3000MHz DDR4 (8GBx2) F4-3000C16D-16GTZN

1.750.000₫
2.150.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ram PC G.SKILL Trident Z RGB 16GB 3200MHz DDR4 (8GBx2) F4-3200C16D-16GTZR
- 18%

Ram PC G.SKILL Trident Z RGB 16GB 3200MHz DDR4 (8GBx2) F4-3200C16D-16GTZR

1.850.000₫
2.250.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
Ram PC G.SKILL Trident Z RGB 16GB 3600MHz DDR4 (8GBx2) F4-3600C18D-16GTZR
- 23%

Ram PC G.SKILL Trident Z RGB 16GB 3600MHz DDR4 (8GBx2) F4-3600C18D-16GTZR

1.990.000₫
2.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ram PC G.SKILL Trident Z Neo 16GB 3600MHz DDR4 (8GBx2)  F4-3600C18D-16GTZN
- 22%

Ram PC G.SKILL Trident Z Neo 16GB 3600MHz DDR4 (8GBx2) F4-3600C18D-16GTZN

2.090.000₫
2.690.000₫
Xem 17 đánh giá (17 đánh giá)
Ram Laptop G.Skill Ripjaws DDR4 32GB 3200MHz 1.2v F4-3200C22S-32GRS
- 14%

Ram Laptop G.Skill Ripjaws DDR4 32GB 3200MHz 1.2v F4-3200C22S-32GRS

2.550.000₫
2.950.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Silver RGB 16GB 3600MHz DDR4 (8GBx2) F4-3600C18D-16GTRS
- 16%

Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Silver RGB 16GB 3600MHz DDR4 (8GBx2) F4-3600C18D-16GTRS

2.850.000₫
3.400.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Ram PC G.SKILL Trident Z RGB 32GB 3200MHz DDR4 (16GBx2) F4-3200C16D-32GTZR
- 10%

Ram PC G.SKILL Trident Z RGB 32GB 3200MHz DDR4 (16GBx2) F4-3200C16D-32GTZR

3.150.000₫
3.490.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Ram PC G.SKILL Trident Z Neo 32GB 3600MHz DDR4 (16GBx2) F4-3600C18D-32GTZN
- 15%

Ram PC G.SKILL Trident Z Neo 32GB 3600MHz DDR4 (16GBx2) F4-3600C18D-32GTZN

3.290.000₫
3.850.000₫
Xem 10 đánh giá (10 đánh giá)
Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Silver RGB 16GB 3600MHz DDR4 (8GBx2) F4-3600C16D-16GTESC
- 12%

Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Silver RGB 16GB 3600MHz DDR4 (8GBx2) F4-3600C16D-16GTESC

3.850.000₫
4.400.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Gold RGB 16GB 3600MHz DDR4 (8GBx2) F4-3600C16D-16GTEGC
- 11%

Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Gold RGB 16GB 3600MHz DDR4 (8GBx2) F4-3600C16D-16GTEGC

3.900.000₫
4.400.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ram PC G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB 5600MHz DDR5 (16GBx2) White F5-5600J4040C16GX2-TZ5RS
- 13%

Ram PC G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB 5600MHz DDR5 (16GBx2) White F5-5600J4040C16GX2-TZ5RS

5.500.000₫
6.300.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Silver RGB 32GB 4000MHz DDR4 (16GBx2) F4-4000C16D-32GTES
- 15%

Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Silver RGB 32GB 4000MHz DDR4 (16GBx2) F4-4000C16D-32GTES

5.500.000₫
6.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Gold RGB 32GB 4000MHz DDR4 (16GBx2) F4-4000C16D-32GTEG
- 19%

Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Gold RGB 32GB 4000MHz DDR4 (16GBx2) F4-4000C16D-32GTEG

5.600.000₫
6.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ram PC G.SKILL Trident Z RGB 64GB 3600MHz DDR4 (32GBx2) F4-3600C18D-64GTZR
- 16%

Ram PC G.SKILL Trident Z RGB 64GB 3600MHz DDR4 (32GBx2) F4-3600C18D-64GTZR

6.150.000₫
7.300.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ram PC G.SKILL Trident Z Neo 64GB 3600MHz DDR4 (32GBx2) F4-3600C18D-64GTZN
- 15%

Ram PC G.SKILL Trident Z Neo 64GB 3600MHz DDR4 (32GBx2) F4-3600C18D-64GTZN

6.600.000₫
7.800.000₫
Xem 5 đánh giá (5 đánh giá)
Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Gold RGB 32GB 3600MHz DDR4 (16GBx2) F4-3600C16D-32GTEGC
- 16%

Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Gold RGB 32GB 3600MHz DDR4 (16GBx2) F4-3600C16D-32GTEGC

6.650.000₫
7.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Silver RGB 32GB 3600MHz DDR4 (16GBx2) F4-3600C16D-32GTESC
- 16%

Ram PC G.SKILL Trident Z Royal Elite Silver RGB 32GB 3600MHz DDR4 (16GBx2) F4-3600C16D-32GTESC

6.650.000₫
7.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */