Laptop Gaming Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN002T (i5-10300H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 7%

Laptop Gaming Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN002T (i5-10300H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

20.490.000₫
21.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W (Ryzen 7 4800H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 4%

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W (Ryzen 7 4800H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

22.490.000₫
23.490.000₫
Xem 5 đánh giá (5 đánh giá)
Laptop Gaming Asus TUF Gaming F15 FX506HCB-HN1138W (i5-11400H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 6%

Laptop Gaming Asus TUF Gaming F15 FX506HCB-HN1138W (i5-11400H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

24.490.000₫
25.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX516PC-HN002T (i5-11300H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 5%

Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX516PC-HN002T (i5-11300H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

24.490.000₫
25.900.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Asus TUF Gaming F17 FX706HCB-HX105W (i5-11400H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 17.3 Inch IPS 144Hz FHD)
- 6%

Laptop Gaming Asus TUF Gaming F17 FX706HCB-HX105W (i5-11400H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 17.3 Inch IPS 144Hz FHD)

24.790.000₫
26.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IC-HN002T (Ryzen 7 4800H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 7%

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IC-HN002T (Ryzen 7 4800H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

27.490.000₫
29.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IHR-HZ009T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)
- 7%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IHR-HZ009T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)

27.990.000₫
29.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QH-HZ035T (Ryzen 7 5800HS, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)
- 15%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QH-HZ035T (Ryzen 7 5800HS, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)

28.990.000₫
33.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE019T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)
- 11%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE019T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)

32.990.000₫
36.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ032T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)
- 11%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ032T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)

32.990.000₫
36.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G15 GA503QC-HN074T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 6%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G15 GA503QC-HN074T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

33.990.000₫
35.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Flow X13 GV301QH-K6054T (Ryzen 7 5800HS, GTX 1650 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 13.4 Inch IPS 120Hz FHD TouchScreen)
- 13%

Laptop Gaming Asus ROG Flow X13 GV301QH-K6054T (Ryzen 7 5800HS, GTX 1650 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 13.4 Inch IPS 120Hz FHD TouchScreen)

34.990.000₫
39.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE154T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)
- 8%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE154T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1650Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 120Hz FHD)

36.990.000₫
39.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-HA256T (Ryzen 9 4900HS, GTX 1660Ti 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS WQHD)
- 8%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-HA256T (Ryzen 9 4900HS, GTX 1660Ti 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS WQHD)

36.990.000₫
39.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ021T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)
- 8%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ021T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)

36.990.000₫
39.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ022T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)
- 8%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ022T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS 144Hz FHD)

36.990.000₫
39.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-HA171T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1660Ti 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS WQHD)
- 9%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-HA171T (Ryzen 7 4800HS, GTX 1660Ti 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 14 Inch IPS WQHD)

39.990.000₫
43.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ097T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3060 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 165Hz WQHD)
- 7%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ097T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3060 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 165Hz WQHD)

39.990.000₫
42.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G15 GA503QE-HQ078T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 165Hz WQHD)
- 7%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G15 GA503QE-HQ078T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 165Hz WQHD)

39.990.000₫
42.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6052T (Ryzen 9 5900HX, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 13.4 Inch IPS 120Hz FHD TouchScreen)
- 9%

Laptop Gaming Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6052T (Ryzen 9 5900HX, RTX 3050 4GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 13.4 Inch IPS 120Hz FHD TouchScreen)

39.990.000₫
43.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE-K2026T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)
- 9%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE-K2026T (Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)

41.990.000₫
45.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE-K2097T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)
- 4%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE-K2097T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)

42.000.000₫
43.790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ158T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3060 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 165Hz WQHD)
- 6%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ158T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3060 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 165Hz WQHD)

45.990.000₫
48.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2041T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3060 6GB, Ram 32GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)
- 9%

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2041T (Ryzen 9 5900HS, RTX 3060 6GB, Ram 32GB, SSD 1TB, 14 Inch IPS 120Hz WQHD)

49.990.000₫
54.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)

LAPTOP GAMING ASUS

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878