DANH MỤC SẢN PHẨM

Laptop Gaming

Laptop Gaming Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN005W (Ryzen 5 7535HS, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN005W (Ryzen 5 7535HS, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
-20%

Laptop Gaming Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN005W (Ryzen 5 7535HS, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

15.990.000₫ 19.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX-841VN (i5-12450H, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz) Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX-841VN (i5-12450H, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz)
Tặng RAM 8GB
-11%

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX-841VN (i5-12450H, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz)

15.990.000₫ 17.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX-281VN (i5-12450H, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX-281VN (i5-12450H, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
Tặng RAM 8GB
-25%

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX-281VN (i5-12450H, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

16.490.000₫ 21.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Thin 15 B12UCX-1419VN (i5-12450H, RTX 2050 4GB, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz) Laptop Gaming MSI Thin 15 B12UCX-1419VN (i5-12450H, RTX 2050 4GB, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz)
-6%

Laptop Gaming MSI Thin 15 B12UCX-1419VN (i5-12450H, RTX 2050 4GB, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz)

16.990.000₫ 17.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED-010VN (Ryzen 5 7535HS, RX 6550M 4GB, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED-010VN (Ryzen 5 7535HS, RX 6550M 4GB, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
-6%

Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED-010VN (Ryzen 5 7535HS, RX 6550M 4GB, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

16.990.000₫ 17.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IAX9 83GS000FVN (i5-12450HX, RTX 2050 4GB, RAM 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz 100% sRGB, Win 11/Office*) Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IAX9 83GS000FVN (i5-12450HX, RTX 2050 4GB, RAM 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz 100% sRGB, Win 11/Office*)
-17%

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IAX9 83GS000FVN (i5-12450HX, RTX 2050 4GB, RAM 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz 100% sRGB, Win 11/Office*)

17.490.000₫ 20.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming HP VICTUS 16-e1107AX 7C140PA (Ryzen 5 6600H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 16.1 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming HP VICTUS 16-e1107AX 7C140PA (Ryzen 5 6600H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 16.1 Inch IPS 144Hz FHD)
Tặng Office
-14%

Laptop Gaming HP VICTUS 16-e1107AX 7C140PA (Ryzen 5 6600H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 16.1 Inch IPS 144Hz FHD)

17.690.000₫ 20.490.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Laptop Gaming Asus TUF Gaming A15 FA506NC-HN011W (Ryzen 5 7535HS, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming Asus TUF Gaming A15 FA506NC-HN011W (Ryzen 5 7535HS, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
-19%

Laptop Gaming Asus TUF Gaming A15 FA506NC-HN011W (Ryzen 5 7535HS, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

17.790.000₫ 21.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI Thin A15 B7UCX-020VN (Ryzen 5 7535HS, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming MSI Thin A15 B7UCX-020VN (Ryzen 5 7535HS, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
-5%

Laptop Gaming MSI Thin A15 B7UCX-020VN (Ryzen 5 7535HS, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

17.990.000₫ 18.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Acer Aspire 5 A515-58GM-598J (i5-13420H, RTX 2050, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz, Win 11) Laptop Gaming Acer Aspire 5 A515-58GM-598J (i5-13420H, RTX 2050, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz, Win 11)
-14%

Laptop Gaming Acer Aspire 5 A515-58GM-598J (i5-13420H, RTX 2050, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz, Win 11)

18.490.000₫ 21.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-58AN NH.QNASV.001 (i5-13420H, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-58AN NH.QNASV.001 (i5-13420H, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
-14%

Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-58AN NH.QNASV.001 (i5-13420H, RTX 2050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

18.490.000₫ 21.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC-621VN (i5-12450H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC-621VN (i5-12450H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
Tặng RAM 8GB
-8%

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC-621VN (i5-12450H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

18.490.000₫ 19.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa0115TX 7C0X1PA (i5-12500H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa0115TX 7C0X1PA (i5-12500H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
Tặng Office
-11%

Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa0115TX 7C0X1PA (i5-12500H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

18.690.000₫ 20.990.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
Laptop Gaming Asus TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN074W (i5-12500H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming Asus TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN074W (i5-12500H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
-21%

Laptop Gaming Asus TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN074W (i5-12500H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

18.890.000₫ 23.890.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Thin 15 B12UC-1416VN (i5-12450H, RTX 3050 4GB, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz) Laptop Gaming MSI Thin 15 B12UC-1416VN (i5-12450H, RTX 3050 4GB, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz)
-5%

Laptop Gaming MSI Thin 15 B12UC-1416VN (i5-12450H, RTX 3050 4GB, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz)

18.990.000₫ 19.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fb1022AX 94F19PA (Ryzen 5 7535HS, RTX 2050 4GB, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming HP VICTUS 15-fb1022AX 94F19PA (Ryzen 5 7535HS, RTX 2050 4GB, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
-26%

Laptop Gaming HP VICTUS 15-fb1022AX 94F19PA (Ryzen 5 7535HS, RTX 2050 4GB, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

18.990.000₫ 25.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC-887VN (i7-12650H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC-887VN (i7-12650H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
Tặng RAM 8GB
-10%

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC-887VN (i7-12650H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

18.990.000₫ 20.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming HP VICTUS 16-e1106AX 7C0T1PA (Ryzen 5 6600H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 16.1 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming HP VICTUS 16-e1106AX 7C0T1PA (Ryzen 5 6600H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 16.1 Inch IPS 144Hz FHD)
Tặng Office
-10%

Laptop Gaming HP VICTUS 16-e1106AX 7C0T1PA (Ryzen 5 6600H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB DDR5, SSD 512GB, 16.1 Inch IPS 144Hz FHD)

18.990.000₫ 20.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IAX9 83GS001RVN (i5-12450HX, RTX 3050 6GB, RAM 12GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz 100% sRGB, Win 11/Office*) Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IAX9 83GS001RVN (i5-12450HX, RTX 3050 6GB, RAM 12GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz 100% sRGB, Win 11/Office*)
-11%

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IAX9 83GS001RVN (i5-12450HX, RTX 3050 6GB, RAM 12GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz 100% sRGB, Win 11/Office*)

19.990.000₫ 22.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A13UC-861VN (i5-13420H, RTX 3050 4GB, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD) Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A13UC-861VN (i5-13420H, RTX 3050 4GB, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
-7%

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A13UC-861VN (i5-13420H, RTX 3050 4GB, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

20.490.000₫ 21.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên

Mô tả nhóm sản phẩm

Laptop gaming là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích game và mong muốn có được trải nghiệm chơi game tốt nhất. Với thiết kế hầm hố, hiện đại cùng cấu hình máy mạnh mẽ, laptop gaming hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho bạn trong mọi cuộc chiến.

1. Laptop Gaming là gì? 

Laptop gaming được hiểu là dòng máy tính xách tay được thiết kế và tối ưu hóa cho việc chơi game. Chúng được trang bị các thành phần phần cứng mạnh mẽ như bộ vi xử lý, card đồ họa, RAM và ổ lưu trữ cao cấp để đảm bảo hiệu suất chơi game mượt mà và không gặp trở ngại.

Ngoài ra, laptop gaming thường có thiết kế mạnh mẽ và thể hiện phong cách riêng biệt, với các đèn LED, logo và họa tiết đặc trưng. Màn hình của laptop gaming thường có tần số làm mới, độ phân giải cao và hỗ trợ công nghệ hiển thị tiên tiến như G-Sync, FreeSync mang đến trải nghiệm chơi game chân thực. 

Tính di động cũng là một trong những điểm mạnh của laptop gaming, cho phép người dùng chơi game mọi lúc mọi nơi mà không bị ràng buộc bởi vị trí cố định như máy tính để bàn. Tuy nhiên, do yêu cầu về hiệu suất và cấu hình cao, giá cả của laptop gaming thường cao hơn so với các dòng máy tính xách tay thông thường.

Laptop gaming có cấu hình mạnh mẽ, thiết kế độc đáo
Laptop gaming có cấu hình mạnh mẽ, thiết kế độc đáo

2. Những yếu tố cần xem xét khi chọn mua laptop gaming

2.1. Cấu hình máy

Cấu hình máy là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua laptop gaming. Một bộ vi xử lý (CPU) mạnh mẽ là điều cần thiết để xử lý các tác vụ đa nhiệm và đồ họa trong game. Card đồ họa (GPU) có vai trò trong việc xử lý đồ họa game, một số card đồ họa cao cấp như NVIDIA GeForce RTX hoặc AMD Radeon RX mang lại hiệu suất cao và hỗ trợ công nghệ ray tracing. 

RAM có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu tạm thời và ảnh hưởng đến hiệu suất chơi game. Thông thường, một laptop gaming cần ít nhất 8GB RAM, nhưng nếu có thể, bạn nên chọn 16GB hoặc thậm chí 32GB để đảm bảo hiệu suất tốt. 

Ổ đĩa cứng (SSD/HDD) cũng quan trọng không kém. Ổ SSD (Solid State Drive) sẽ nhanh hơn và giúp làm giảm thời gian tải game cũng như khởi động hệ thống. Trong khi đó, ổ HDD (Hard Disk Drive) lớn hơn sẽ cung cấp không gian lưu trữ đủ cho các tựa game lớn và nhiều tác vụ khác. 

2.2. Màn hình

Kích thước màn hình đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm hình ảnh. Laptop gaming có kích thước màn hình lớn hơn như 15,6 inch hoặc 17,3 inch thường mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn. 

Độ phân giải cao như Full HD (1920x1080) hoặc QHD (2560x1440) cung cấp hình ảnh sắc nét và chi tiết, trong khi tần số làm mới của màn hình khuyến khích từ 120Hz trở lên để mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và ít nhấp nháy.

 
Lựa chọn laptop gaming có kích thước màn hình lớn

2.3. Hệ thống tản nhiệt

Với các dòng laptop gaming, bạn không nên bỏ qua hệ thống tản nhiệt trong tiêu chí lựa chọn. Khi chơi các tựa game có cấu hình cao, laptop thường gặp vấn đề về nhiệt độ và hệ thống tản nhiệt được xem là giải pháp quan trọng để giữ cho máy luôn mát mẻ, ổn định trong quá trình sử dụng.

Các dòng laptop gaming thường được trang bị hệ thống tản nhiệt cao cấp, bao gồm hai quạt gió riêng biệt dành cho CPU và GPU. Các quạt này thường được thiết kế để tăng luồng không khí và tăng cường hiệu suất tản nhiệt. 

Ngoài ra, hệ thống tản nhiệt còn đi kèm với nhiều ống đồng tản nhiệt, giúp dẫn nhiệt hiệu quả và ngăn chặn việc máy trở nên quá nóng trong quá trình chơi game.

2.4. Tính năng khác

Ngoài những tiêu chí trên, bạn cũng nên quan tâm đến những tính năng khác như bàn phím, touchpad, cổng kết nối, thời lượng pin,... để tối đa hoá trải nghiệm sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. 

Bàn phím: Bàn phím laptop gaming nên có hành trình phím sâu và độ nảy tốt, trang bị này giúp bạn có thể thao tác nhanh chóng và chính xác trong các trận đấu gay cấn. Nhiều laptop gaming còn đi kèm các tính năng đèn nền RGB có thể tùy chỉnh, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và chơi game trong điều kiện ánh sáng yếu.
Bàn di chuột: Bàn di chuột trên laptop gaming cần có kích thước lớn, độ nhạy cao để bạn có thể dễ dàng di chuyển chuột một cách linh hoạt và chính xác trong các trận đấu.
Thời lượng pin: Mặc dù thời lượng pin của laptop gaming thường không cao do cấu hình mạnh, nhưng bạn nên chọn máy có thời lượng pin sử dụng ít nhất từ 4 tiếng trở lên để có thể chơi game mượt mà mà không phải lo lắng về việc hết pin đột ngột.
Cổng kết nối: Laptop gaming nên trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết như USB-A, USB-C, HDMI và các cổng âm thanh. Đa dạng cổng kết nối giúp bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, màn hình ngoại vi và tai nghe gaming thuận tiện.


Chọn laptop gaming đa dạng cổng kết nối

  2.5. Giá cả

Giá thành của những chiếc laptop gaming thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cấu hình, thương hiệu và các tính năng đi kèm. Những chiếc laptop gaming thường có giá thành từ 15 triệu trở lên, bao gồm các trang bị cao cấp về cấu hình máy, thiết kế mạnh mẽ đậm chất gaming,... Nếu bạn đang tìm mua cho mình chiếc laptop gaming “ngon - bổ - rẻ” thì hãy đến ngay MemoryZone để được tư vấn chi tiết nhé!

3. Một số mẫu laptop gaming nổi bật

3.1. Laptop Gaming HP VICTUS 16-e1107AX 7C140PA

Laptop HP VICTUS 16 được trang bị dòng card đồ họa GeForce RTX 30 Series mạnh mẽ dành cho game thủ và nhà sáng tạo video. Máy sử dụng nền tảng Ampere và kiến trúc RTX thế hệ thứ hai của NVIDIA, mang lại hiệu suất vượt trội và trải nghiệm tối ưu trong các tác vụ đồ họa và game.
Với khả năng hỗ trợ kết nối PCIe Gen4 và sử dụng bộ nhớ DDR5 4800MHz, Laptop HP VICTUS 16 đảm bảo hiệu suất cao trong các tác vụ đa nhiệm và tính toán AI. Màn hình có kích thước 16.1 inch, được thiết kế với viền mỏng cho trải nghiệm thị giác rộng rãi và thoải mái.
Windows 11 được tích hợp sẵn trên laptop với giao diện mới mẻ và cảm giác đầy cảm hứng cho người dùng. Bên cạnh đó, việc trang bị WiFi 6 theo chuẩn 802.11ax còn giúp tăng tốc độ kết nối lên gấp 3 lần so với WiFi 5, tạo điều kiện thuận lợi khi chơi game, livestream,...

Laptop HP VICTUS 16 dành riêng cho game thủ và các nhà sáng tạo video

3.2. Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IAX9 83GS001RVN

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IAX9 83GS001RVN là một sự kết hợp tinh tế giữa thiết kế thời thượng và hiệu suất mạnh mẽ. Về thiết kế, Lenovo LOQ 15IAX9 83GS001RVN sở hữu diện mạo hiện đại và sắc sảo, tổng thể máy được hoàn thiện từ nhựa nhưng vẫn mang lại cảm giác cao cấp không thua kém các dòng laptop gaming khác của Lenovo.
Trong phần hiệu suất, laptop được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-12450HX thế hệ thứ 12 kết hợp với card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6, cùng công nghệ NVIDIA Advanced Optimus / MUX Switch, giúp tối ưu hóa hiệu suất cho mọi tựa game từ eSport cho đến AAA.
Màn hình 15.6 inch độ phân giải Full HD (1920x1080) với tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và sắc nét. Đặc biệt, phiên bản LOQ 2024 được nâng cấp lên 100% sRGB, đủ sức đáp ứng nhu cầu giải trí và chỉnh sửa hình ảnh, video chuyên nghiệp.
Lenovo LOQ 15IAX9 83GS001RVN được trang bị đầy đủ các cổng kết nối thông dụng như USB-C, HDMI 2.1, LAN RJ-45, jack cắm tai nghe/micro. Bố trí cổng kết nối ở cả 3 mặt sau và 2 bên giúp tối ưu không gian làm việc. Hệ thống tản nhiệt Hyper Chamber với 2 quạt và 3 ống đồng lớn được thiết kế tối ưu, giúp máy luôn hoạt động mát mẻ và ổn định dưới nhiệt độ 80 độ C trong thời gian dài sử dụng. 

Lenovo LOQ 15IAX9 83GS001RVN là dòng laptop gaming phổ thông

3.3. Laptop Gaming MSI Katana A15 AI B8VE-402VN

Laptop Gaming MSI Katana A15 AI B8VE-402VN được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen 8040 Series, cho hiệu suất ổn định và thời lượng pin đáng kinh ngạc. Cùng với AMD Ryzen AI, người dùng có thể khai thác sức mạnh của công nghệ AI cho các tác vụ đa nhiệm.
Chiếc laptop cung cấp sức mạnh vượt trội cho game thủ và nhà sáng tạo, mang lại trải nghiệm chơi game, làm việc mượt mà, sống động nhờ vào kiến trúc NVIDIA Ada Lovelace, DLSS 3.
Màn hình FHD 144Hz kích thước 15.6 inch mang lại hình ảnh chân thực và sắc nét, với gam màu hiển thị và độ tương phản cao. Hệ thống tản nhiệt Cooler Boost 5 với 6 ống xả và lỗ thông hơi mới giữ cho máy mát mẻ và hiệu quả trong mọi điều kiện chơi game.

MSI Katana A15 AI B8VE-402VN cho khả năng xử lý mạnh mẽ

4. Lý do nên chọn mua laptop gaming tại MemoryZone

MemoryZone là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm laptop gaming chính hãng, chất lượng cao với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tại MemoryZone, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều dòng laptop gaming mới nhất từ các thương hiệu nổi tiếng như Asus, Acer, MSI, Gigabyte, Lenovo, Alienware,... Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu chính hãng và có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

MemoryZone cam kết mang đến cho khách hàng mức giá cạnh tranh nhất thị trường. Cửa hàng thường xuyên có các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn giúp bạn tiết kiệm chi phí. Cùng với đó, MemoryZone còn áp dụng chính sách bảo hành chính hãng cho tất cả sản phẩm laptop. Đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Đến ngay MemoryZone để được đội ngũ nhân viên tư vấn chiếc laptop gaming phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách bạn nhé!
 

Sản phẩm đã xem

Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H
Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H Giao hàng trong nội thành HCM & Hà Nội nhanh chóng trong vòng 2H
7 ngày đổi trả
7 ngày đổi trả Yên tâm mua sắm với chính sách đổi trả trong vòng 7 ngày
100% chính hãng
100% chính hãng Cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng 100%
Thanh toán dễ dàng
Thanh toán dễ dàng Đa dạng phương thức như COD, chuyển khoản, quẹt thẻ trả góp
Thu gọn
Chat Messenger (8h - 20h)
Chat Zalo (8h - 20h)
(028) 7301 3878 (8h - 20h)
Chat