Laptop Gaming MSI Bravo 15 B5DD-276VN (Ryzen 5 5600H, Radeon RX 5500M 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD)
- 40%

Laptop Gaming MSI Bravo 15 B5DD-276VN (Ryzen 5 5600H, Radeon RX 5500M 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD)

14.990.000₫
24.990.000₫
Xem 36 đánh giá (36 đánh giá)
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC-664VN (i5-11400H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch 144Hz FHD)
- 32%

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC-664VN (i5-11400H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch 144Hz FHD)

15.990.000₫
23.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B5DD-275VN (Ryzen 7 5800H, Radeon RX 5500M 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD)
- 38%

Laptop Gaming MSI Bravo 15 B5DD-275VN (Ryzen 7 5800H, Radeon RX 5500M 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD)

16.690.000₫
26.890.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B5DD-264VN (Ryzen 7 5800H, Radeon RX 5500M 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz)
- 31%

Laptop Gaming MSI Bravo 15 B5DD-264VN (Ryzen 7 5800H, Radeon RX 5500M 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD 144Hz)

17.590.000₫
25.490.000₫
Xem 16 đánh giá (16 đánh giá)
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC-662VN (i7-11800H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch 144Hz FHD)
- 29%

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC-662VN (i7-11800H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch 144Hz FHD)

17.990.000₫
25.490.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC-443VN (i5-11400H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD)
- 35%

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC-443VN (i5-11400H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD)

18.190.000₫
27.890.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UD-473VN (i5-11400H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD)
- 37%

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UD-473VN (i5-11400H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD)

18.390.000₫
28.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC-441VN (i7-11800H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD)
- 31%

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC-441VN (i7-11800H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch FHD)

20.690.000₫
29.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UC-698VN (i7-11800H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 26%

Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UC-698VN (i7-11800H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

21.990.000₫
29.900.000₫
Xem 31 đánh giá (31 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B5DD-265VN (Ryzen 5 5600H, Radeon RX 5500M 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD)
- 10%

Laptop Gaming MSI Bravo 15 B5DD-265VN (Ryzen 5 5600H, Radeon RX 5500M 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS FHD)

22.490.000₫
24.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B5DD-027VN (Ryzen 5 5600H, Radeon RX 5500M 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 4%

Laptop Gaming MSI Bravo 15 B5DD-027VN (Ryzen 5 5600H, Radeon RX 5500M 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

22.990.000₫
23.990.000₫
Xem 7 đánh giá (7 đánh giá)
Laptop Gaming MSI GF75 Thin 10SCXR-013VN (i7-10750H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 17.3 Inch IPS 144Hz FHD)
- 10%

Laptop Gaming MSI GF75 Thin 10SCXR-013VN (i7-10750H, GTX 1650 4GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 17.3 Inch IPS 144Hz FHD)

22.990.000₫
25.490.000₫
Xem 6 đánh giá (6 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK-203VN (Ryzen 5 5600H, Radeon RX 6600M 8GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 29%

Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK-203VN (Ryzen 5 5600H, Radeon RX 6600M 8GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

23.990.000₫
33.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Katana GF66 12UC (i5-12500H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 9%

Laptop Gaming MSI Katana GF66 12UC (i5-12500H, RTX 3050 4GB, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

25.990.000₫
28.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI Alpha 17 B5EEK-031VN (Ryzen 7 5800H, Radeon RX 6600M 8GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 17.3 Inch IPS 144Hz FHD)
- 33%

Laptop Gaming MSI Alpha 17 B5EEK-031VN (Ryzen 7 5800H, Radeon RX 6600M 8GB, Ram 8GB, SSD 512GB, 17.3 Inch IPS 144Hz FHD)

26.990.000₫
39.990.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK-205VN (Ryzen 7 5800H, Radeon RX 6600M 8GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 31%

Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK-205VN (Ryzen 7 5800H, Radeon RX 6600M 8GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

27.490.000₫
39.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Katana GF66 12UD (i7-12700H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 9%

Laptop Gaming MSI Katana GF66 12UD (i7-12700H, RTX 3050 Ti 4GB, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

30.990.000₫
33.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI GP66 Leopard 11UE-643VN (i7-11800H, RTX 3060 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 165Hz QHD)
- 30%

Laptop Gaming MSI GP66 Leopard 11UE-643VN (i7-11800H, RTX 3060 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 165Hz QHD)

34.990.000₫
49.990.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN (Ryzen 7 5800H, Radeon RX 6700M 10GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 240Hz FHD)
- 23%

Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN (Ryzen 7 5800H, Radeon RX 6700M 10GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 240Hz FHD)

37.490.000₫
48.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ-460VN (i7-12700H, RTX 3060 6GB, Ram 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch 165Hz QHD)
- 11%

Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ-460VN (i7-12700H, RTX 3060 6GB, Ram 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch 165Hz QHD)

38.990.000₫
43.990.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Stealth 15M A11UEK-232VN (i7-11375H, RTX 3060 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)
- 11%

Laptop Gaming MSI Stealth 15M A11UEK-232VN (i7-11375H, RTX 3060 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 15.6 Inch IPS 144Hz FHD)

39.990.000₫
44.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN (Ryzen 9 5900HX, Radeon RX 6700M 10GB, Ram 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch IPS 240Hz FHD)
- 11%

Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN (Ryzen 9 5900HX, Radeon RX 6700M 10GB, Ram 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch IPS 240Hz FHD)

41.990.000₫
46.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Gaming MSI Vector GP76 12UGS-610VN (i7-12700H, RTX 3070 Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 1TB, 17.3 Inch 360Hz FHD)
- 18%

Laptop Gaming MSI Vector GP76 12UGS-610VN (i7-12700H, RTX 3070 Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 1TB, 17.3 Inch 360Hz FHD)

48.990.000₫
59.990.000₫
Xem 4 đánh giá (4 đánh giá)
Laptop Gaming MSI Vector GP66 12UGS-422VN (i7-12700H, RTX 3070 Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch 165Hz QHD)
- 8%

Laptop Gaming MSI Vector GP66 12UGS-422VN (i7-12700H, RTX 3070 Ti 8GB, Ram 16GB DDR4, SSD 1TB, 15.6 Inch 165Hz QHD)

51.490.000₫
55.990.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)

LAPTOP GAMING MSI

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */