DANH MỤC SẢN PHẨM

Mini PC / Máy Bộ

Mini PC ASRock DeskMini X300 - X300/B/BB/BOX/US Mini PC ASRock DeskMini X300 - X300/B/BB/BOX/US
-14%

Mini PC ASRock DeskMini X300 - X300/B/BB/BOX/US

3.450.000₫ 3.990.000₫
Xem 48 đánh giá (48 đánh giá)
Mini PC ASRock DeskMini X300 ST-AX35600G (Ryzen 5 5600G, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB) Mini PC ASRock DeskMini X300 ST-AX35600G (Ryzen 5 5600G, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB)
-4%

Mini PC ASRock DeskMini X300 ST-AX35600G (Ryzen 5 5600G, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB)

8.890.000₫ 9.290.000₫
Xem 21 đánh giá (21 đánh giá)
Mini PC ASRock DeskMini X300 ST-AX35700G (Ryzen 7 5700G, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB) Mini PC ASRock DeskMini X300 ST-AX35700G (Ryzen 7 5700G, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB)
-5%

Mini PC ASRock DeskMini X300 ST-AX35700G (Ryzen 7 5700G, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB)

10.790.000₫ 11.300.000₫
Xem 8 đánh giá (8 đánh giá)
Máy bộ HP 280 Pro G9 SFF 72K90PA (i3-12100, UHD 730, Ram 8GB, SSD 256GB, Windows 11 64-bit, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ HP 280 Pro G9 SFF 72K90PA (i3-12100, UHD 730, Ram 8GB, SSD 256GB, Windows 11 64-bit, USB Keyboard & Mouse)
-8%

Máy bộ HP 280 Pro G9 SFF 72K90PA (i3-12100, UHD 730, Ram 8GB, SSD 256GB, Windows 11 64-bit, USB Keyboard & Mouse)

10.390.000₫ 11.290.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy tính Mini PC Intel NUC 13 Extreme Kit Raptor Canyon i7-13700K RNUC13RNGI70000 Máy tính Mini PC Intel NUC 13 Extreme Kit Raptor Canyon i7-13700K RNUC13RNGI70000
-7%

Máy tính Mini PC Intel NUC 13 Extreme Kit Raptor Canyon i7-13700K RNUC13RNGI70000

33.900.000₫ 36.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Vostro 3020 MT 71011268 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Vostro 3020 MT 71011268 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-8%

Máy bộ Dell Vostro 3020 MT 71011268 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

21.590.000₫ 23.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Vostro 3020T MT 42VT3020MT0006 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Vostro 3020T MT 42VT3020MT0006 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-16%

Máy bộ Dell Vostro 3020T MT 42VT3020MT0006 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

20.990.000₫ 24.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Vostro 3020 MTI72062W1-8G-512G (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Vostro 3020 MTI72062W1-8G-512G (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-18%

Máy bộ Dell Vostro 3020 MTI72062W1-8G-512G (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

20.590.000₫ 24.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Vostro 3020T 6FM7X11 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Vostro 3020T 6FM7X11 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-21%

Máy bộ Dell Vostro 3020T 6FM7X11 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

14.190.000₫ 17.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Máy bộ Dell Vostro 3020T 6FM7X22 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Vostro 3020T 6FM7X22 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-14%

Máy bộ Dell Vostro 3020T 6FM7X22 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

20.590.000₫ 23.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Vostro 3020T 71021400 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 256GB + 1TB HDD, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Vostro 3020T 71021400 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 256GB + 1TB HDD, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-15%

Máy bộ Dell Vostro 3020T 71021400 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 256GB + 1TB HDD, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

15.290.000₫ 17.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Vostro 3020T 71021401 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Vostro 3020T 71021401 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-21%

Máy bộ Dell Vostro 3020T 71021401 (i7-13700, UHD 770, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

20.490.000₫ 25.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Vostro 3020SFF 42VT3020SFF0005 (i5-13400, UHD 730, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Vostro 3020SFF 42VT3020SFF0005 (i5-13400, UHD 730, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-17%

Máy bộ Dell Vostro 3020SFF 42VT3020SFF0005 (i5-13400, UHD 730, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

15.690.000₫ 18.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Vostro 3020SFF 42VT3020SFF0004 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Vostro 3020SFF 42VT3020SFF0004 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-18%

Máy bộ Dell Vostro 3020SFF 42VT3020SFF0004 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

14.690.000₫ 17.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Vostro 3020SFF 71021410 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Vostro 3020SFF 71021410 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-14%

Máy bộ Dell Vostro 3020SFF 71021410 (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

15.490.000₫ 17.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Inspiron 3020 MTI51012W1-8G-512G (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Inspiron 3020 MTI51012W1-8G-512G (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-18%

Máy bộ Dell Inspiron 3020 MTI51012W1-8G-512G (i5-13400, UHD 730, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

14.690.000₫ 17.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Máy bộ Dell Inspiron 3020 4VGWP71 (i7-13700, UHD 770, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse) Máy bộ Dell Inspiron 3020 4VGWP71 (i7-13700, UHD 770, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)
-16%

Máy bộ Dell Inspiron 3020 4VGWP71 (i7-13700, UHD 770, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, Windows 11, USB Keyboard & Mouse)

20.990.000₫ 24.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Mini PC ASRock DeskMini B760 - B760/B/BB/BOX/US Mini PC ASRock DeskMini B760 - B760/B/BB/BOX/US
-13%

Mini PC ASRock DeskMini B760 - B760/B/BB/BOX/US

4.690.000₫ 5.390.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Mini PC ASRock DeskMini B760 i5-13500 (Intel Core i5-13500, Ram DDR4, SSD 512GB) Mini PC ASRock DeskMini B760 i5-13500 (Intel Core i5-13500, Ram DDR4, SSD 512GB)
-3%

Mini PC ASRock DeskMini B760 i5-13500 (Intel Core i5-13500, Ram DDR4, SSD 512GB)

12.790.000₫ 13.190.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Mini PC ASRock DeskMini B760 i5-12400 (Intel Core i5-12400, Ram DDR4, SSD 512GB) Mini PC ASRock DeskMini B760 i5-12400 (Intel Core i5-12400, Ram DDR4, SSD 512GB)
-7%

Mini PC ASRock DeskMini B760 i5-12400 (Intel Core i5-12400, Ram DDR4, SSD 512GB)

10.590.000₫ 11.390.000₫
là người đánh giá đầu tiên

Mô tả nhóm sản phẩm

Sản phẩm đã xem

Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H
Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H Giao hàng trong nội thành HCM & Hà Nội nhanh chóng trong vòng 2H
7 ngày đổi trả
7 ngày đổi trả Yên tâm mua sắm với chính sách đổi trả trong vòng 7 ngày
100% chính hãng
100% chính hãng Cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng 100%
Thanh toán dễ dàng
Thanh toán dễ dàng Đa dạng phương thức như COD, chuyển khoản, quẹt thẻ trả góp
Thu gọn
Chat Messenger (8h - 20h)
(028) 7301 3878 (8h - 20h)
Chat