Ổ cứng để bàn HDD WD Elements Desktop 3.5inch 4TB WDBBKG0040HBK-SESN
- 16%

Ổ cứng để bàn HDD WD Elements Desktop 3.5inch 4TB WDBBKG0040HBK-SESN

3.150.000₫
3.750.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Ổ cứng mạng HDD 2TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0020HWT-SESN
- 11%

Ổ cứng mạng HDD 2TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0020HWT-SESN

4.250.000₫
4.790.000₫
Xem 9 đánh giá (9 đánh giá)
Ổ cứng mạng HDD 3TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0030HWT-SESN
- 13%

Ổ cứng mạng HDD 3TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0030HWT-SESN

4.790.000₫
5.500.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220j
- 15%

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220j

4.990.000₫
5.900.000₫
Xem 12 đánh giá (12 đánh giá)
Ổ cứng để bàn HDD WD Elements Desktop 3.5inch 6TB WDBBKG0060HBK-SESN
- 7%

Ổ cứng để bàn HDD WD Elements Desktop 3.5inch 6TB WDBBKG0060HBK-SESN

5.150.000₫
5.550.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Ổ cứng mạng HDD 4TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0040HWT-SESN
- 8%

Ổ cứng mạng HDD 4TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0040HWT-SESN

5.490.000₫
5.990.000₫
Xem 3 đánh giá (3 đánh giá)
Ổ cứng để bàn HDD 6TB Western Digital My Book WDBBGB0060HBK-SESN
- 1%

Ổ cứng để bàn HDD 6TB Western Digital My Book WDBBGB0060HBK-SESN

5.990.000₫
6.000.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+
- 6%

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

8.900.000₫
9.500.000₫
Xem 5 đánh giá (5 đánh giá)
Ổ cứng mạng HDD 8TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0080HWT-SESN
- 11%

Ổ cứng mạng HDD 8TB Western Digital My Cloud Home WDBVXC0080HWT-SESN

9.750.000₫
10.900.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS418
- 13%

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS418

10.900.000₫
12.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng để bàn HDD 12TB Western Digital My Book WDBBGB0120HBK-SESN
- 11%

Ổ cứng để bàn HDD 12TB Western Digital My Book WDBBGB0120HBK-SESN

11.150.000₫
12.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+
- 11%

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+

12.400.000₫
14.000.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+
- 13%

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+

12.990.000₫
15.000.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng để bàn HDD 14TB Western Digital My Book WDBBGB0140HBK-SESN
- 10%

Ổ cứng để bàn HDD 14TB Western Digital My Book WDBBGB0140HBK-SESN

13.500.000₫
15.000.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng để bàn HDD 12TB WD Black D10 Game Drive for Xbox Desktop 3.5inch WDBA5E0120HBK-SESN
- 6%

Ổ cứng để bàn HDD 12TB WD Black D10 Game Drive for Xbox Desktop 3.5inch WDBA5E0120HBK-SESN

14.500.000₫
15.500.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS923+
- 11%

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS923+

16.900.000₫
18.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng để bàn HDD 16TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0160JBK-SESN
- 7%

Ổ cứng để bàn HDD 16TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0160JBK-SESN

18.500.000₫
19.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1522+
- 17%

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1522+

19.990.000₫
23.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng để bàn HDD 20TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0200JBK-SESN
- 8%

Ổ cứng để bàn HDD 20TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0200JBK-SESN

21.990.000₫
24.000.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1621+
- 13%

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1621+

25.750.000₫
29.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng để bàn HDD 24TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0240JBK-SESN
- 4%

Ổ cứng để bàn HDD 24TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0240JBK-SESN

25.990.000₫
27.000.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1821+
- 21%

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1821+

27.500.000₫
35.000.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng để bàn HDD 28TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0280JBK-SESN
- 8%

Ổ cứng để bàn HDD 28TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0280JBK-SESN

29.500.000₫
31.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology RackStation RS1221+
- 8%

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology RackStation RS1221+

33.000.000₫
36.000.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */