PC ST-HOMEWORK a3G (Athlon 3000G, Radeon Vega 3 Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W, LCD 21.5 Inch)
- 15%

PC ST-HOMEWORK a3G (Athlon 3000G, Radeon Vega 3 Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W, LCD 21.5 Inch)

7.650.000₫
8.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W, LCD 21.5 Inch)
- 9%

PC ST-HOMEWORK r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 120GB, 550W, LCD 21.5 Inch)

9.540.000₫
10.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i3 G10 (i3-10105, UHD 630 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)
- 9%

PC ST-HOMEWORK i3 G10 (i3-10105, UHD 630 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)

9.990.000₫
10.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i3F G10 (i3-10105F, GT730 2GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)
- 8%

PC ST-HOMEWORK i3F G10 (i3-10105F, GT730 2GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)

10.590.000₫
11.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)
- 8%

PC ST-HOMEWORK i3 (i3-12100, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W, LCD 21.5 Inch)

10.990.000₫
11.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 450W, LCD 21.5 Inch)
- 16%

PC ST-HOMEWORK i5 (i5-12400, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 450W, LCD 21.5 Inch)

13.390.000₫
15.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-HOMEWORK i7 (i7-12700, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 450W, LCD 21.5 Inch)
- 10%

PC ST-HOMEWORK i7 (i7-12700, UHD 730 Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 450W, LCD 21.5 Inch)

16.990.000₫
18.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */