PC ST-VENUS r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 400W)
- 31%

PC ST-VENUS r3P (Ryzen 3 Pro 4350G, Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 256GB, 400W)

6.990.000₫
10.190.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 16GB, SSD 256GB, 400W)
- 11%

PC ST-VENUS r5 (Ryzen 5 5600G, Radeon Graphics, Ram 16GB, SSD 256GB, 400W)

8.250.000₫
9.250.000₫
Xem 18 đánh giá (18 đánh giá)
PC ST-VENUS i3 ARC (i3-12100F, Intel ARC A380 OC 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 400W)
- 17%

PC ST-VENUS i3 ARC (i3-12100F, Intel ARC A380 OC 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 400W)

9.990.000₫
11.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS R5A (Ryzen 5 5600G, RX 6500 XT 4GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 6%

PC ST-VENUS R5A (Ryzen 5 5600G, RX 6500 XT 4GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

11.250.000₫
11.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 ARC (i5-12400F, ARC A380 OC 6G, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 25%

PC ST-VENUS i5 ARC (i5-12400F, ARC A380 OC 6G, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

11.990.000₫
15.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5S (i5-12400F, GTX 1660 Super OC 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)
- 15%

PC ST-VENUS i5S (i5-12400F, GTX 1660 Super OC 6GB, Ram 8GB, SSD 256GB, 550W)

14.890.000₫
17.590.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5P (i5-12400F, RTX 3060 12G OC, Ram 16GB, SSD 256GB, 550W)
- 5%

PC ST-VENUS i5P (i5-12400F, RTX 3060 12G OC, Ram 16GB, SSD 256GB, 550W)

20.790.000₫
21.900.000₫
là người đánh giá đầu tiên
PC ST-VENUS i5 G13 (i5-13400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 256GB, 650W)
- 15%

PC ST-VENUS i5 G13 (i5-13400F, RTX 3060 OC 12G, Ram 16GB, SSD 256GB, 650W)

21.190.000₫
24.790.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878
/*-- product */