DANH MỤC SẢN PHẨM

Laptop Asus OLED

Laptop Asus Vivobook 14 OLED M1405YA-KM047W (Ryzen 5 7530U, Radeon Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K) Laptop Asus Vivobook 14 OLED M1405YA-KM047W (Ryzen 5 7530U, Radeon Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)
Tặng Office bản quyền
-24%

Laptop Asus Vivobook 14 OLED M1405YA-KM047W (Ryzen 5 7530U, Radeon Graphics, Ram 8GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)

13.990.000₫ 18.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus Vivobook 15 OLED A1505VA-L1114W (i5-13500H, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch OLED FHD) Laptop Asus Vivobook 15 OLED A1505VA-L1114W (i5-13500H, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch OLED FHD)
Tặng Office bản quyền
-28%

Laptop Asus Vivobook 15 OLED A1505VA-L1114W (i5-13500H, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch OLED FHD)

16.490.000₫ 22.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM095W (i5-13500H, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K 90Hz) Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM095W (i5-13500H, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K 90Hz)
Tặng Office bản quyền
-25%

Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM095W (i5-13500H, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K 90Hz)

16.490.000₫ 21.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Asus Vivobook 15X OLED S3504VA-L1226W (i5-1340P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Laptop Asus Vivobook 15X OLED S3504VA-L1226W (i5-1340P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6
Tặng Office bản quyền
-18%

Laptop Asus Vivobook 15X OLED S3504VA-L1226W (i5-1340P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6" Inch OLED FHD)

17.990.000₫ 21.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1332W (Ryzen 7 7730U, Radeon Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1332W (Ryzen 7 7730U, Radeon Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6
Tặng Office bản quyền
-1%

Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1332W (Ryzen 7 7730U, Radeon Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6" Inch OLED FHD)

18.790.000₫ 18.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
[Demo] Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W (i5-1340P EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K) [Demo] Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W (i5-1340P EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)
Tặng Office bản quyền
-29%

[Demo] Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W (i5-1340P EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)

19.990.000₫ 27.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)
Laptop Asus Zenbook 14 OLED UM3402YA-KM405W (Ryzen 5 7530U, Radeon Graphics, Ram 16GB LPDDR4X, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K) Laptop Asus Zenbook 14 OLED UM3402YA-KM405W (Ryzen 5 7530U, Radeon Graphics, Ram 16GB LPDDR4X, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)
Tặng Office bản quyền
-18%

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UM3402YA-KM405W (Ryzen 5 7530U, Radeon Graphics, Ram 16GB LPDDR4X, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)

20.490.000₫ 24.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus Vivobook 14X OLED K3405ZF-KM184W (i5-12500H, RTX 2050, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K) Laptop Asus Vivobook 14X OLED K3405ZF-KM184W (i5-12500H, RTX 2050, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)
Tặng Office bản quyền
-19%

Laptop Asus Vivobook 14X OLED K3405ZF-KM184W (i5-12500H, RTX 2050, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)

20.990.000₫ 25.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus Vivobook 15 OLED A1505VA-L1201W (i9-13900H, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch OLED FHD) Laptop Asus Vivobook 15 OLED A1505VA-L1201W (i9-13900H, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch OLED FHD)
Tặng Office bản quyền
-9%

Laptop Asus Vivobook 15 OLED A1505VA-L1201W (i9-13900H, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR4, SSD 512GB, 15.6 Inch OLED FHD)

20.990.000₫ 22.990.000₫
Xem 2 đánh giá (2 đánh giá)
Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM085W (i5-1340P EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K) Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM085W (i5-1340P EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)
Tặng Office bản quyền
-20%

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM085W (i5-1340P EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)

21.990.000₫ 27.490.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM068W (i7-1360P EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K) Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM068W (i7-1360P EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)
Tặng Office bản quyền
-19%

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM068W (i7-1360P EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K)

25.990.000₫ 31.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP588W (Ultra 5 125H, Arc Graphics, Ram 16GB LPDDR5X, SSD 512GB, 14 Inch OLED 3K) Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP588W (Ultra 5 125H, Arc Graphics, Ram 16GB LPDDR5X, SSD 512GB, 14 Inch OLED 3K)
Tặng Office bản quyền
-7%

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP588W (Ultra 5 125H, Arc Graphics, Ram 16GB LPDDR5X, SSD 512GB, 14 Inch OLED 3K)

26.990.000₫ 28.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP151W (Ultra 5 125H, Arc Graphics, Ram 16GB LPDDR5X, SSD 512GB, 14 Inch OLED 3K) Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP151W (Ultra 5 125H, Arc Graphics, Ram 16GB LPDDR5X, SSD 512GB, 14 Inch OLED 3K)
Tặng Office bản quyền
-7%

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP151W (Ultra 5 125H, Arc Graphics, Ram 16GB LPDDR5X, SSD 512GB, 14 Inch OLED 3K)

26.990.000₫ 28.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN039W (i7-1360P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K TouchScreen, Bút cảm ứng) Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN039W (i7-1360P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K TouchScreen, Bút cảm ứng)
Tặng Office bản quyền
-16%

Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN039W (i7-1360P, Iris Xe Graphics, Ram 16GB DDR5, SSD 512GB, 14 Inch OLED 2.8K TouchScreen, Bút cảm ứng)

28.490.000₫ 33.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP152W (Ultra 7 155H, Arc Graphics, Ram 32GB LPDDR5X, SSD 1TB, 14 Inch OLED 3K) Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP152W (Ultra 7 155H, Arc Graphics, Ram 32GB LPDDR5X, SSD 1TB, 14 Inch OLED 3K)
Tặng Office bản quyền
-6%

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP152W (Ultra 7 155H, Arc Graphics, Ram 32GB LPDDR5X, SSD 1TB, 14 Inch OLED 3K)

32.890.000₫ 34.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus Zenbook S 13 OLED UX5304VA-NQ125W (i7-1355U EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB, SSD 512GB, 13.3 Inch OLED 2.8K) Laptop Asus Zenbook S 13 OLED UX5304VA-NQ125W (i7-1355U EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB, SSD 512GB, 13.3 Inch OLED 2.8K)
Tặng Office bản quyền
-15%

Laptop Asus Zenbook S 13 OLED UX5304VA-NQ125W (i7-1355U EVO, Iris Xe Graphics, Ram 16GB, SSD 512GB, 13.3 Inch OLED 2.8K)

33.990.000₫ 39.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1028W (i9-13900H, RTX 4050 6GB, Ram 32GB LPDDR5X, SSD 1TB, 14.5 Inch OLED 2.8K TouchScreen, Bút cảm ứng) Laptop Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1028W (i9-13900H, RTX 4050 6GB, Ram 32GB LPDDR5X, SSD 1TB, 14.5 Inch OLED 2.8K TouchScreen, Bút cảm ứng)
-22%

Laptop Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1028W (i9-13900H, RTX 4050 6GB, Ram 32GB LPDDR5X, SSD 1TB, 14.5 Inch OLED 2.8K TouchScreen, Bút cảm ứng)

53.990.000₫ 68.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Laptop Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED W7600Z3A-L2048W (i9-12900H, RTX A3000 12GB, Ram 32GB DDR5, SSD 1TB, 16 Inch OLED 4K) Laptop Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED W7600Z3A-L2048W (i9-12900H, RTX A3000 12GB, Ram 32GB DDR5, SSD 1TB, 16 Inch OLED 4K)
Tặng Office bản quyền
-17%

Laptop Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED W7600Z3A-L2048W (i9-12900H, RTX A3000 12GB, Ram 32GB DDR5, SSD 1TB, 16 Inch OLED 4K)

70.990.000₫ 85.990.000₫
Xem 1 đánh giá (1 đánh giá)

Mô tả nhóm sản phẩm

Những chiếc laptop sở hữu màn hình công nghệ OLED đã và đang trở thành lựa chọn của nhiều người dùng. Bởi chất lượng hình ảnh và màu sắc hiển thị được làm mới một cách rõ nét. Asus được xem là thương hiệu tiên phong khi đưa OLED vào trong những sản phẩm của mình. Vậy công nghệ màn hình OLED là gì? Những thiết bị laptop Asus OLED có tốt không? Tìm hiểu ngay sau đây! 

1. Đôi nét về công nghệ màn hình OLED 

Màn hình công nghệ OLED được viết tắt của Organic Light-Emitting Diode, đây là các diode hữu cơ phát quang. Nguyên lý làm việc được lý giải là khi có dòng điện chạy qua màn hình, một lớp điện phát quang (có thể là phim ảnh hay phim thuốc) được làm bằng chất liệu bán dẫn và cho phép màn hình phát sáng.

OLED là tên viết tắt của Organic Light-Emitting Diode

OLED là tên viết tắt của Organic Light-Emitting Diode

Cấu tạo màn hình OLED gồm 4 thành phần:  

- Tấm nền: Được làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, có nhiệm vụ chống lại các va đập giữa các bộ phận khác của OLED.  

- Anode: Có nhiệm vụ tạo ra những khoảng trống để chứa điện tích dương khi xuất hiện dòng điện. 

- Cathode: Tạo ra các điện tích âm hay các electron khi có dòng điện đi qua.  

- Lớp dẫn hữu cơ: Gồm các thành phần chính và có những chức năng khác nhau.  

Là thương hiệu đi đầu trong việc tích hợp màn hình OLED vào sản phẩm, Asus nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên gia. Các dòng laptop Asus OLED nổi bật như: Zenbook UX425UA, ExpertBook B5 Flip, Vivobook Pro,... 

2. Ưu điểm của laptop Asus OLED 

  2.1. Thiết kế sang trọng và đầy hiện đại 

Các dòng laptop Asus OLED mang thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi, dễ dàng mang theo bên mình. Những bộ phận trên máy được bố trí, sắp xếp một cách cân đối, hài hòa. Thiết bị phù hợp với mọi đối tượng khách hàng như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng,...  

  2.2. Cấu hình đa dạng 

Dòng laptop Asus OLED được trang bị bộ vi xử lý mạnh mẽ và đảm nhận tốt các tác vụ một cách hoàn hảo nhất. Hiệu năng xử lý trên Asus OLED cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game, lướt web hay thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.  

  2.3. Thời lượng pin siêu "trâu" 

Thời lượng pin trên laptop Asus OLED cho người dùng trải nghiệm sử dụng và khả năng tiết kiệm pin tốt. Bạn có thể kết nối Internet liên tục và sử dụng cùng lúc nhiều tác vụ như nghe nhạc, xem phim,... trong thời gian dài.

Laptop Asus OLED

Laptop Asus OLED mang đến ưu điểm vượt trội

2.4. Tích hợp công nghệ tân tiến nhất 

Laptop Asus OLED sở hữu màn hình tuyệt đẹp, hình ảnh chân thực và màu sắc rõ nét trong từng chuyển động. Màn hình có độ bao phủ 100% dải màu DCI-P3, 133% dải màu sRGB và 100% dải màu adobe RGB. Bên cạnh đó, laptop Asus OLED còn được trang bị những công nghệ hiện đại và tân tiến nhất với mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

3. Giá của Laptop Asus OLED 2022 

Các dòng laptop trang bị công nghệ màn hình hiện đại, cao cấp đều có giá thành rất cạnh tranh và laptop Asus OLED cũng không ngoại lệ. Asus OLED có nhiều mẫu mã đa dạng và phân khúc giá khác nhau, tùy thuộc theo nhu cầu sử dụng của mình mà bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp. Với mức giá chỉ từ 16 triệu đồng bạn đã có thể sở hữu ngay cho mình laptop Asus OLED tại Memoryzone.  

4. So sánh Asus OLED laptop với LCD laptop 

   4.1. OLED có khối lượng màu 1,6 lần so với LCD 

Khi so sánh màn hình LCD với OLED bạn sẽ dễ dàng nhận thấy được sự khác nhau giữa hai công nghệ này. Với những chiếc laptop sử dụng màn hình LCD phổ thông sẽ có chất lượng hình ảnh và màu sắc hiển thị giảm đi đáng kể khi bạn giảm độ sáng màn hình. Trong khi đó, màn hình trên laptop Asus OLED vẫn giữ được những dải màu sắc một cách tuyệt vời dù được cài đặt ở độ sáng thấp.  

Cùng với đó, laptop Asus OLED có khối lượng màu 3D lớn và bổ sung cho khả năng chiếu sáng cho gam màu 2D truyền thống. Asus OLED có khối lượng màu cao hơn đến 60% so với các dòng sản phẩm khác và mang lại hiệu suất hiển thị màu sắc tốt hơn dù cho ở bất kỳ độ sáng nào.

Asus OLED được đánh giá cao so với các dòng laptop LCD khác

Asus OLED được đánh giá cao hơn khi so sánh với công nghệ LCD

   4.2. Sự khác biệt giữa màn hình OLED 120 Hz / 0,2 ms và màn hình LCD 165Hz/ 3 ms 

Có thể thấy, sự khác biệt lớn giữa màn hình OLED 120Hz / 0,2 ms với LCD 165Hz/ 3 ms. Màn hình LCD có thời gian làm mới mỗi khung hình là 6,06 mili giây và cần thêm 3 giây nữa để xử lý màu sắc được chính xác và hoàn chỉnh. Thay vào đó, màn hình Asus OLED 120Hz / 0,2 ms chỉ mất khoảng 8,5 ms để làm mới màn hình hiển thị. 

5. Lý do nên chọn mua laptop Asus OLED tại Memoryzone? 

Quả thật công nghệ màn hình OLED đã và đang cho người dùng những trải nghiệm tích cực. Hình ảnh hiển thị trên thiết bị có độ tương phản cao, những thước phim hay chuyển động chơi game đều vô cùng rõ nét và chân thực. Một điểm cộng nữa cho laptop Asus OLED là khả năng tiết kiệm điện năng tốt hơn so với các màn hình khác.  

Laptop Asus OLED mang đến góc nhìn rộng hơn, cho bạn trải nghiệm khung hình trọn vẹn khi sử dụng vào các nhu cầu học tập, giải trí hay làm việc. Hơn nữa, laptop Asus OLED còn hỗ trợ bảo vệ mắt và cắt giảm đi 70% lượng ánh sáng xanh có hại. Dù bạn thuộc nhóm đối tượng nào thì Asus OLED vẫn là gợi ý lý tưởng cho bạn.

Laptop Asus OLED mang đến góc nhìn rộng và hạn chế ánh sáng xanh

Laptop Asus OLED mang đến góc nhìn rộng và hạn chế ánh sáng xanh khi làm việc

6. Câu hỏi thường gặp 

  6.1. Màn hình Laptop Asus OLED có bảo vệ mắt không? 

Như đã đề cập ở trên, màn hình OLED giúp hạn chế đến 70% lượng ánh sáng xanh có hại cho mắt nhờ vào sự hoạt động của các hợp chất phát sáng hữu cơ. Điều này không chỉ giảm nguy cơ các bệnh về mắt mà còn giữ cho mắt luôn khỏe, không mỏi mệt khi làm việc trong thời gian dài. 

  6.2. Laptop Asus OLED có chuẩn màu không? 

Màn hình OLED được trang bị trên laptop Asus có chất lượng màu sắc cực đỉnh, hình ảnh tươi mới phục vụ hoàn hảo cho công việc hay học tập. Sự chính xác về màu sắc là những gì mà người nhiếp ảnh, designer, họa sĩ digital quan tâm. Bởi tính chất công việc của họ đòi hỏi một màn hình hiển thị được cân chỉnh màu đúng cách và nhất quán với các chuẩn màu để có thể phục vụ tốt nhất cho công việc. 

7. Tổng kết 

Trên đây là những chia sẻ về công nghệ màn hình OLED cũng như những ưu điểm vượt trội mà laptop Asus OLED có được. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp người dùng có được lựa chọn tốt nhất, đáp ứng tối đa yêu cầu công việc. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và đừng quên cập nhật các tin tức mới nhất tại website Memoryzone nhé!

Sản phẩm đã xem

Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H
Dịch vụ giao hàng Siêu Tốc 2H Giao hàng trong nội thành HCM & Hà Nội nhanh chóng trong vòng 2H
7 ngày đổi trả
7 ngày đổi trả Yên tâm mua sắm với chính sách đổi trả trong vòng 7 ngày
100% chính hãng
100% chính hãng Cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng 100%
Thanh toán dễ dàng
Thanh toán dễ dàng Đa dạng phương thức như COD, chuyển khoản, quẹt thẻ trả góp
Thu gọn
Chat Messenger (8h - 20h)
(028) 7301 3878 (8h - 20h)
Chat